Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Програмиране с Perl, том I и II

Редовна цена: 40,00 лв.

Специална цена: 32,00 лв.

Наличност: Не е налично

Бъдете първи - добавете мнение

Програмиране с Perl, том I и II

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Perl е създаден да прави лесната работа още по-лесна, без да превръща трудните задачи в нещо невъзможно. Въпреки простотата си, Perl е и много богат език, в който има много неща за научаване. Това е цената за превръщането на трудните неща във възможни. Въпреки че ще ви отнеме доста време да осъзнаете всичко, което Perl може да прави, ще бъдете доволни, че имате достъп до обширните възможности на Perl, когато ви се наложи да се възползвате. В близкото минало Perl се използваше за навигация на файлове, сканиране на големи количества данни, създаване и получаване на динамични данни и извеждане на форматирани отчети, базирани на тези данни. По-късно той се превърна и в език за обработване на файлови системи, управление на процеси, администриране на бази данни, клиент-сървър програмиране, управление на уеб-базирани данни и дори за обектно-ориентирано и функционално програмиране. Но Perl свързва не само собствените си характеристики, а може да се разширява модулно. Perl ви позволява бързо създаване, дебъгване и изпълнение на различни приложения, както и лесно разширяване на функционалностите им, когато стане нужно. Вие можете да вграждате Perl в други езици и съответно други езици в Perl. Посредством механизма за внасяне на модули можете да използвате външни дефиниции като вградени характеристики на Perl. Обектно-ориентираните външни библиотеки също запазват обектната си ориентация. Perl ви помага и в други отношения. За разлика от стриктно интерпретираните езици като командните файлове и скриптовете на обвивките, които компилират и изпълняват дадената програма команда по команда, Perl компилира първо цялата ви програма в междинен формат. Както всеки друг компилатор, той прилага първо различни оптимизации и ви дава информация за всичко - от синтаксиса и семантичните грешки до проблемите с библиотеките. Perl ви помага и при писането на по-сигурни програми. В допълнение към всички типични интерфейси, осигурявани от останалите езици, Perl ви предпазва и от случайни грешки посредством уникален механизъм за проследяване на данните, който определя автоматично кои данни идват от несигурни източници и предотвратява опасните операции, преди те да могат да се случат. И последно, Perl ви позволява да настройвате специално предпазвани отделения, в които можете сигурно да изпълните код с несигурен произход, като забранявате опасните операции. Всичко казано по-горе е разгледано в книгата "Програмиране с Perl", която ще ви въведе в тайните на този език и ще ви научи как и кога да го използвате. Това е единствената най-пълноценна книга за Perl, създадена с участието на създателя на Perl - Лари Уол, известна в цял свят с името "Камилата". Част 1, Общ преглед Началото винаги е най-трудно. Тази част представя основните идеи на Perl в неформален стил. Тя предлага бърз старт, който ще помогне на всички. Погледнете частта "Онлайн документация" за книги, които биха допаднали повече на вашия тип учене. Част 2, Основни елементи Тази част съдържа подробно разискване на основите на езика на всички нива на абстракция: от типовете данни, променливи и регулярни изрази до подпрограмите, модули и обектите. Вие ще разберете как работи езика и в процеса на четене ще видите какво означава добър софтуерен дизайн. (А ако никога не сте използвали език със съгласуване на шаблони, ще ви трябва специално отношение.) Част 3, Perl като технология Вие можете да правите доста неща и със самия Perl, но тази част ще ви издигне до по-високите нива на магьосничеството. Тук ще научите как да превеждате Perl през различните капани на вашия компютър: от справянето с Unicode, комуникацията между процеси и многонишковите процеси през компилирането, извикването, дебъгването и профилирането на самия Perl, чак до писането на ваши собствени външни разширения на С или С++, както и интерфейси към съществуващите API. Perl доволно ще общува с всеки интерфейс на компютъра ви или на кой да е компютър по Internet. Част 4, Perl като култура Всеки е наясно, че една култура трябва да има собствен език, но Perl общността винаги е била наясно, че езикът трябва да има култура. В тази част ние разкриваме програмирането на Perl като човешка дейност, вградена в реалния свят. Ще ви покажем как можете да подобрите начина, по който да се справяте с добрите и с лошите хора. Ще ви дадем и много съвети как да бъдете по-добра личност и как да правите програмите си по-полезни за останалите. Част 5, Справочен материал Тук сме поставили всички глави, в които бихте искали да потърсите нещо по азбучен ред, от специалните променливи и функции до стандартните модули и прагми. Речникът ще бъде особено полезен за хората, които не са запознати с компютърния жаргон. Например, ако не знаете какво е значението на "прагма", можете да го видите още сега. (Ако не знаете какво е значението на думичката "е" - е, няма как да ви помогнем тогава.)
Том I
Предговор
I. Общ преглед
1. Общ преглед на Perl
Да започнем
Естествени и изкуствени езици
Пример за изчисляване на средна стойност
Файлови манипулатори
Оператори
Управляващи структури
Регулярни изрази
Обработка на списъци
Това, което не знаете, не ви пречи (много)
II. Основни елементи
2. Основни елементи
Атоми
Молекули
Вградени типове данни
Променливи
Имена
Скаларни стойности
Контекст
Списъчни стойности и масиви
Хешове
Глобални типове и файлови манипулатори
Оператори за въвеждане
3.Унарни и бинарни оператори
Терми и списъчни оператори (леви)
Оператор стрелка
Автоматично увеличаване и автоматично намаляване
Степенуване
Символни унарни оператори
Обвързващи оператори
Мултипликативни оператори
Адитивни оператори
Именувани унарни оператори и оператори за проверка на файлове
Оператори за изместване
Именувани унарни оператори и оператори за проверка на файлове
Оператори за отношение
Оператори за равенство
Побитови оператори
Логически (шунтиращи) оператори като в езика С
Оператор за диапазон
Условен оператор
Оператори за присвояване
Оператори запетая
Списъчни оператори (десни)
Логически оператори and, or, not, и xor
Оператори от С, които липсват в Perl
4. Инструкции и декларации
Прости инструкции
Съставни инструкции
Инструкции if и unless
Инструкции за цикъл
Голи блокове
goto
Глобални декларации
Декларации с обхват
Прагми
5. Съгласуване с шаблони
Менажерията на регулярните изрази
Оператори за съгласуване с шаблон
Метасимволи
Символни класове
Квантори
Позиции
Улавяне и групиране
Алтернативност
Дръжте нещата под контрол
Специални шаблони
6. Подпрограми
Синтаксис
Семантика
Предаване на препратки
Прототипи
Атрибути на подпрограмите
7. Формати
Променливи, свързани с форматирането
Долни колонтитули
8. Препратки
Какво е препратка?
Създаване на препратки
Използване на твърди препратки
Символни препратки
Фигурни скоби, квадратни скоби и кавички
9. Структури от данни
Масиви от масиви
Хешове от масиви
Масиви от хешове
Хешове от хешове
Хешове от функции
По-сложни записи
Съхраняване на структури от данни
10. Пакети
Символни таблици
Автоматично зареждане
11. Модули
Използване на модули
Създаване на модули
Предефиниране на вградени функции
12. Обекти
Опресняващ курс по обектноориентиран жаргон
Системата от обекти на Perl
Извикване на методи
Конструиране на обект
Наследяване на класове
Деструктори на екземпляри
Работа с екземплярни данни
Работа с данни на класа
Резюме
13. Натоварване
Прагмата overload
Манипулатори за натоварване
Оператори, които допускат натоварване
Конструкторът за копиране (=)
Когато манипулаторът за натоварване липсва (nomethod и fallback)
Натоварване на константи
Публични функции за натоварване
Наследяване и натоварване
Натоварване по време на изпълнение
Диагностика на натоварването
14. Обвързани променливи
Обвързване на скалари
Обвързване на масиви
Обвързване на хешове
Обвързване на файлови манипулатори
Един коварен капан
Обвързващи модули от CPAN
III. Perl като технология
15. Unicode
Изграждане на символи
Ефекти на символната семантика
Внимание, работещ
16. Комуникация между процеси
Сигнали
Файлове
Конвейерни връзки
System V IPC
Сокети
17. Нишки
Процесорен модел
Нишков модел
18. Компилиране
Жизнен цикъл на една Perl програма
Компилиране на вашия код
Изпълнение на вашия код
Backend модули на компилатора
Генератори на код
Средства за развитие на кода
Авангарден компилатор, старомоден интерпретатор
19. Интерфейсът на командния ред
Обработка на командите
Променливи на средата
20. Дебъгерът на Perl
Използване на дебъгера
Команди на дебъгера
Приспособяване на дебъгера към потребителските изисквания
Самостоятелно изпълнение
Поддръжка на дебъгера
Perl Profiler
21. Вътрешни и външни типове
Как работи Perl
Вътрешни типове данни
Разширяване на Perl (Използване на С от Perl)
Вграждане на Perl (Използване на Perl от С)
Поуката от историята
Том II
IV. Perl като култура
22. CPAN
Директория CPAN модули
Използване на CPAN модули
Създаване на CPAN модули
23. Сигурност
Обработка на ненадеждни (несигурни) данни
Справяне с времевите недоразумения
Обработка на несигурен код
24. Oбщи практики
Гафовете на новобранците
Ефективност
Програмиране със стил
Богатият Perl
Генериране на програма
25. Преносимият Perl
Нови редове
Endian-ност и широчина на числата
Файлове и файлови системи
Взаимодействие на системите
Комуникация между процеси (IPC)
Външни подпрограми (XS)
Стандартни модули
Дата и час
Интернационализация
Стил
26. Обикновената стара документация
Pod накратко
Pod транслатори и модули
Писане на собствени Pod средства
Капаните на pod
Документиране на вашите pod програми
27. Културата на Perl
Практичната история
Поезията на Perl
V. Справочен материал
28. Специални имена
Специални имена, групирани по тип
Специалните променливи по азбучен ред
29. Функции
Функции на Perl по категории
Функции на Perl по азбучен ред
30. Стандартната библиотека на Perl
Малко за библиотеката
Обиколка на библиотеката на Perl
31. Прагматични модули
use attributes
use autouse
use base
use blib
use bytes
use charnames
use constant
use diagnostics
use fields
use filetest
use integer
use less
use lib
use locale
use open
use re
use overload
use sigtrap
use strict
use subs
use vars
use warnings
32. Стандартни модули
Описание по тип
Benchmark
Carp
CGI
CGI::Carp
Class::Struct
Config
CPAN
Cwd
Data::Dumper
DB_File
Dumpvalue
English
Errno
Exporter
Fatal
Fcntl
File::Basename
File::Compare
File::Copy
File::Find
File::Glob
File::Spec
File::stat
File::Temp
FileHandle
Getopt::Long
Getopt::Std
IO::Socket
IPC::Open2
IPC::Open3
Math::BigInt
Math::Complex
Math::Trig
Net::hostent
POSIX
Safe
Socket
Symbol
Sys::Hostname
Sys::Syslog
Term::Cap
Text::Wrap
Time::Local
Time::localtime
User::grent
User::pwent
33. Диагностични съобщения
Речник
Индекс
За авторите и колофониум
Лари Уол е създателят на Perl. Той също така е автор и на няколко други известни безплатни програми за Unix, включително rn за четене на новини и въздесъщата програма patch. В действителност по квалификация Лари е лингвист. Докато е бил студент той е пребродил U.C. Berkeley и U.C.L.A. В изминалите годините е работил в Unisys, JPL, NetLabs и Seagate, където се е занимавал както с дискретни събитийни симулатори, така и с мрежово управление на системи. Лари създаде Perl докато работеше за Unisys и се опитваше да съедини една двуполюсна система за конфигуриране заедно с 1200 бодова шифрована връзка с помощта на нелегална версия на Netnews. В момента Лари работи за O"Reilly & Associates.

Том Кристиансен е консултант на свободна практика, който се е специализирал в преподаването и писането за и на Perl. Той работи с Perl още от първото му представяне през 1987. Главен автор на Perl Cookbook и съавтор на Learning Perl (Да научим Perl, преведена на български език от ИК "ЗеСТ Прес") и Learning Perl on Win32 Sistems. Том се грижи също и за онлайн документацията на Perl. Той притежава степен Бакалавър по испански и компютърни науки и Магистър по компютърни науки. Понастоящем живее в Болдер, Колорадо.

Д-р Йон Орвант е директор на техническия отдел на O"Reilly & Associates и главен редактор на списанието The Perl Journal. Той е съавтор на Mastering Algorithms with Perl (O"Reilly) и автор на Perl 5 Interactive Course (Macmillan). Преди да се присъедини към екипа на O"Reilly е бил член на Electronic Publishing Group към MIT Media Lab, където е получил своята докторска степен. за проучване на потребителското поведение, автоматизацията на програмирането на игри и компютърно-генерирани потребителски новини и забавления. Също така Йон обслужва форумите на VerticalSearch.com, Focalex, Inc. и YourComputer, Inc.
Често говори по конференции, като изнася речи пред разнообразна публика, обикновено програмисти, журналисти и изпълнителни директори на лотарии. Той обича да пише както кодове, така и коментарите към тях, а трите му най-големи порока са хазарта, виното и математиката. Освен това той създаде първата в света Интернет игра, отнасяща се до акциите на стоковите борси (Perl TCP/IP сървър, написан за една нощ, за да спечели някакъв бас), но никога не я използва, за да натрупа състояние. Орвант се смущава, когато го сравняват, макар и съвсем бегло, с Били Кристъл и Милтън Бърл.