Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Ajax за Java

Редовна цена: 20,00 лв.

Специална цена: 16,00 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover-ajax-java

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

„Това е страхотно, вижте!" - казах на група сътрудници. „За какво става въпрос?" - попита един от тях. „Това са карти на Google, които използват Ajax" - отговорих аз. „Какво представлява Ajax?" "Ajax означава Asynchronous JavaScript and XML (асинхронен JavaScript и XML). Дава възможност на заявка от уеб страница да отиде до сървъра, да вземе данни и да ги визуализира, без да е необходимо потребителят да натиска бутон за предаване за обработка, както и да чака обновяване на страницата." Запознайте се с Ajax. Някои от вас може би знаят, че технологията Ajax съществува от доста време и невинаги се е казвала Ajax. Терминът Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) е измислен от Джеси Джеймс Гарет от Adaptive Path в статията му „Ajax: нов подход за уеб приложения" (http://adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php). След появата на тази статия се появиха много коментари относно факта, че подходът в действителност не е „нов"; много разработчици създаваха асинхронни приложения, преди XMLHttpRequest да стане достъпен за използване. Въпреки че имаха своите недостатъци, Java аплетите можеха да предоставят уеб приложения, които приличат повече на настолни приложения. Същото важеше и за Flash приложенията. И така, какво се промени? Кое е толкова важно? Е, сега поне имаме име на метода. Това може да не изглежда важно, но ни дава актуална тема за разговор. Както шаблоните за проектиране ни предоставят имена, които да ползваме при дискутиране на техники за програмиране, така и Ajax незабавно ни казва коя програмна техника е била използвана. След публикуване на статията на Гарет имаше много дискусии относно това, как трябва да се използва Ajax, за нейните възможности и недостатъци. Появата на статии, инструменти и информация за Ajax доведе до изключителен интерес. Докато информацията за Ajax става все по-широко достъпна, техниките и употребата на технологията ще преобладават все повече и ще бъдат все по-очаквани от потребителите на уеб приложенията, които пишем. Това е силата на името. Ajax запълва празнината между сложните клиентски приложения и обикновените, базирани на браузър клиентски приложения. Тази книга ще ви запознае с Ajax, като илюстрира начините за създаване на Ajax приложения в Java среда от страна на сървъра: как можете да добавяте елементи на Ajax към базирани на сървър приложения, JSP, JSF приложения и др. И така, присъединете се към мен в това вълнуващо начинание: нека се опитаме да направим уеб приложенията си по-интерактивни, по-малко скучни и по-ефективни, като избегнем въвеждането на излишни данни и дългите паузи между отделните зареждания на една страница - накратко нека създадем възможност за потребителско преживяване, което е по-близо до това на истинското настолно приложение. Това са някои от перспективите на Ajax технологията. Тази книга е разделена на 10 глави: Глава 1, Инсталиране Описва средата, която е необходима за стартиране на Ajax примерите от книгата. Примерите използват контейнера Tomcat, но ако сте запознати с друг J2EE контейнер, бихте могли да използвате него. Глава 2, JavaScript за Ajax Разяснява как можете да използвате JavaScript за достъп до функционалността на Ajax и демонстрира употребата на JavaScript за извършване на асинхронни обръщения чрез обекта XMLHttpRequest. Глава 3, Обикновен Ajax сървлет Разяснява как можете да обслужвате Ajax клиент чрез използване на сървлет. Това е нещото, което отличава тази книга от останалите книги за Ajax: тук Java се използва в „задния край" на приложението, вместо да се включва друга технология като PHP, Perl или Rails. Глава 4, XML и JSON за Ajax Въпреки че XML изглежда като вътрешно принадлежаща на Ajax част, това не е задължително. Дискутира се как можете да използвате XML за индексиране на данните, които се връщат обратно на клиента. Представен е и JSON като атрактивна алтернатива на XML за извършване на същата функция. Глава 5, Получаване на полезни данни Илюстрира как можете да съхранявате данните за Ajax приложения в база данни, както и как да получавате тези данни. Глава 6, Библиотеки и набори с инструменти на Ajax На „сцената" на Ajax се появиха огромен брой платформи и набори с инструменти в помощ на разработчиците при използването на част от необходимите функции, които трябва да се напишат за поддръжка на Ajax. Тази глава разглежда някои от тези платформи и набори с инструменти: Dojo, Rico, Prototype, DWR и Scriptaculous. Глава 7, Тагове на Ajax JavaServer Pages (JSP) има способността да използва повторно кода чрез библиотеки за тагове. Тук е обяснено как можете да създадете тагове на Ajax за JSP страници. Глава 8, Ajax платформа за Struts Темата на тази глава е интегрирането на Ajax в Struts приложения. Глава 9, JavaServer Faces и Ajax Предоставя един пример за използване на Ajax с JavaServer Faces. Глава 10, Уеб набор с инструменти на Google Уеб наборът с инструменти на Google, който дава възможност за пълно трасиране на Ajax код, предлага изключително вълнуващ вход към използването на Ajax с Java. Тук е предложено ръководство за използването на този инструмент „за издялкване на краищата", който се предоставя от Google за разработчиците на Ajax.
Съдържание
Предговор ............................................................................................................................. vii
1. Инсталиране ................................................................................................................ 1
Изисквания
Инсталиране на Tomcat
Инсталиране на Ant
2. JavaScript за Ajax.......................................................................................................5
Създаване на приложението
Стартиране на примера
3. Обикновен Ajax сървлет ................................................................................ 14
Създаване и „разгръщане” на Ajax приложение
Стартиране на примера
4. XML и JSON за Ajax ............................................................................................ 20
Декодера на символи
Структуриране на обикновен XML документ
Обратно към клиента: вземане на XML
Изграждане на приложението
Стартиране на приложението в Tomcat
Предаване на данни с JSON
Резюме
5. Получаване на полезни данни ................................................................. 43
Попълване на формуляри с Ajax
Създаване на подсказващо поле
6. Библиотеки и набори с инструменти на Ajax ................................ 66
Използване на набор с инструменти Dojo
Използване на набора с инструменти Rico
Използване на DWR с Ajax
„Влачене и пускане” със Scriptaculous и Prototype
7. Тагове на Ajax ....................................................................................................... 105
Създаване на библиотека с тагове
Други библиотеки с тагове
8. Ajax за платформа Struts ............................................................................ 144
Struts-Layout
Добавяне на Ajax към Struts приложение чрез DWR
Ajax със Struts: Какво научихме тук?
9. JavaServer Faces и Ajax ................................................................................. 174
Жизнен цикъл на JSF
Писане на потребителски JSF компонент
Разработване на потребителски JSF таг
Обработка на JSF входяща информация чрез разширяване
на класа HtmlInputText
Писане на JSF поддръжка за Ajax
Резюме
10. Уеб набор с инструменти на Google ................................................... 196
Начало с GWT
Трасиране на приложението
„Разгръщане" на приложението: клиентът
Предоставяне на услуги на клиента
Тестване на ZipCodes с услугата
GWT компоненти на потребителския интерфейс
Индекс................................................................................................................................... 223
Матю МакДоналд е невероятен писател и програмист. Той е автор на Excel 2007: The Missing Manual, Creating Web Sites: The Missing Manual и още дузина книги за програмиране в средата на Microsoft .NET. Назад във времето той е изучавал английска литература и теоретична физика.