Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Целта на този документ е да предостави информация за данните, които ЗеСТ Прес събира от потребителите при посещения на настоящия уеб сайт и при покупка на продукти от него. Този документ описва как събраната инфорамция се използва и как потребителите могат да управляват данните, които предоставят.

Информация, предоставена на ЗеСТ Прес

ЗеСТ Прес събира следната информация от своите потребители: 1) данни, които потребителят доброволно предоставя, когато се абонира за онлайн бюлетин, участва в организирани от нас конкурси или закупува продукти и 2) информация, която се събира, когато потребителят взаимодейства със сайта.

Лични данни, предоставени от потребителя

ЗеСТ Прес използва личните данни, които потребителите доброволно са предоставили, за да обработва заявена от тях информация и да изпълнява поръчки. Спецификите около употребата на личните данни на потребителя се различава в отделните случаи: 

  • Когато се абонира за онлайн бюлетина на ЗеСТ Прес, потребителят трябва да въведе единствено валиден електронен адрес. ЗеСТ Прес се ангажира да не предоставя или продава на трета страна информация за електронния адрес на потребител.
  • Когато потретителят поръчва книги директно от ЗеСТ Прес, неговата информация се съхранява в база данни с цел обработка на поръчката и доставка.
  • Когато потребителят участва в конкурс, организиран от ЗеСТ Прес, той трябва да предостави точни и коректни лични данни (име, адрес, електронен адрес и телефон), за да може ЗеСТ Прес да се свърже с него в случай на печалба от конкурса. 
  • Когато ЗеСТ Прес използва партньори в процеса на работа със своите потребители, например при доставки или банкови трансфери, тези партньори получават ограничен достъп до личните данни на потребителите и могат да използват тези данни само в рамките на предоставените от тях услуги спрямо потребителите на ЗеСТ Прес.
  • ЗеСТ Прес си запазва правото да разкрива личните данни на потребител, когато това се изисква от закона или когато се налага да се защитят правата, собствеността или сигурността на ЗеСТ Прес, на нашите потребители или на други хора. Това може да изисква обмяна на информация с други фирми или организации с цел предотвратяване на измами или намаляване на риск при работа с кредитни карти.

Данни при взаимодействане със сайта

ЗеСТ Прес анализира взаимодействието на потребителите със сайта, като за целта събира информация относно прегледаните страници, търсените ключови думи и други. Тази информация се използва с цел подобряване на взаимодействието на потребителите със сайта. ЗеСТ Прес си запазва правото да предоставя на потенциални рекламодатели и други бизнес партньори обобщена и анонимна информация относно потребителите на сайта. ЗеСТ Прес никога няма да подаде на рекламодатели информация, която би разкрила самоличността на отделните потребители.

ЗеСТ Прес използва Google Analytics - партньорски софтуерен продукт за анализ на уеб сайтове с цел подобряване работата на потребителите със сайта и повишаване нивото на предоставените стоки и услуги, така че то да отговаря на очакванията и нуждите на потребителите. Google Analytics не предоставя информация, която би могла да разкрие самоличността на отделни потребители. За повече информация относно защитата на личните данни от Google Analytics, прегледайте тяхната документация.

Промяна на настоящия документ

Настоящият документ влиза в сила от 10 януари 2013.

Ако настъпи промяна в настоящия документ, тази промяна ще бъде отразена на сайта на ЗеСТ Прес www.zest-press.com. В случай че реши да използва предоставените от потребители лични данни по начин, който не е описан в този документ в момента на събиране на данните, ЗеСТ Прес ще уведоми своите потребители за промяната на предоставения от тях електронен адрес. Потребителите ще имат право сами да преценят дали желаят да предоставят своите лични данни за употреба след нововъведените промени.