Преди Amazon или Google да започнат производството и разпространението на своите летящи дронове за доставка, друга, по-малко позната компания, планира да ги изпревари.

Aвтономни роботи ще извършват доставка по домовете през 2016

Съучредителите на Skype, Ahti Heinla и Janus Friis, стоят зад Starship Technologies, компанията, която планира да използва малки работи на колела за локална доставка до къщите на потребители.

Идеята е, че доставките ще бъдат изпращани към центален хъб, от където електрическите автономни робота на шест колела, снабдени със секретен контейнер, ще изпълняват доставки до домовете на потребителите от 5 до 30 минути. От гледна точка на капацитета, роботите ще бъдат способни да носят количество, което компанията нарича „еквивалент на две пазарски чанти“.

Идеята за автономни роботи за доставки, делящи улицата с пешеходци, звучи като научна фантастика, особено след като автономните автомобили са далеч от масово производство. Дори ако роботите се движат по тротоарите в основните градове, пътищата на пешеходците са случайно конструирани и неравни, и изглежда нереалистично да се очаква от тях да са способни да се придвижват до дестинацията си без произшествия. От Starship Technologies обясняват, че сензорите, с които роботите са оборудвани, са достатъчно прецизни, за да могат да определят дали пред тях има препятствия; освен това всеки робот постоянно е под надзор на човек-оператор.

Намесата на човешко наблюдение се очаква да предотврати и втория очевиден проблем: кражбата. Освен това роботът се очаква да има постоянна връзка с Интернет, както и да бъде проследяван чрез GPS във всеки един момент.

Третият, може би най-важен въпрос, е дали регулаторните органи биха позволили използването на автономни роботи за доставка на стоки по домовете. Понастоящем в няколко града във Великобритания и САЩ се създават нови правила, тъй като това са двете страни, в които Starship Technologies планират да пуснат в употреба първите си роботи. Към момента се очаква автономните роботи за доставка по домовете да започнат да се движат по английските улици през 2016 г.

Тук можете да видите видео, което показва как ще изглеждат роботите за доставка по домовете.