Черните дупки в действителност не поглъщат и не унищожават информацията на материята, според твърдение на Стивън Хокинг, изказано на конференция пред аудитория в KTH Royal Institute of Technology, Стокхолм. Вместо това, черните дупки съхраняват информацията в двуизмерна холограма.

Хокинг с нова теория за черните дупки

Един от най-озадачаващите въпроси на поколения физици е: Какво се случва с информацията относно физическото състояние на материята при попадането й в черна дупка? Разрушава ли се съгласно теорията на относителността? Ако това е вярно, то възниква противоречие със законите на квантовата механика, според които тази информация не би трябвало никога да изчезне, независимо какво се случва с нея. Дори ако попадне в черна дупка.

На конференция, проведена преди две седмици в KTH Royal Institute of Technology, Стивън Хокинг представи най-новата си идея как този парадокс може да бъде обяснен. Според него информацията никога не попада вътре в черните дупки. 

По дефиниция черните дупки представляват област в пространство-време, които се формират при колапса на масивни звезди в края на техния жизнен цикъл. Около черната дупка се образува математически определима повърхнина, наречена хоризонт на събитията, която маркира мястото, от което връщането е невъзможно.

„Информацията не се съхранява във вътрешността на черната дупка, както може би някой очаква, а на хоризонта на събитието“ казва Хокинг. Работейки с професор Malcolm Perry от Кеймбридж и професор Andrew Stromberg от Харвард, Хокинг формулира идеята, че информацията е съхранена във формата на супер транслации (super translations) - двуизмерни холограми от входящи частици.

Чуйте сами представянето на идеята на Хокинг в Стокхолм тук.