В сряда IBM представи първите квантови изчисления в облака. Вече всеки може да има достъп до реален хардуер за квантови изчисления в изследователския център T.J. Watson на IBM и да извършва експерименти с квантови изчисления от лабораторията, офиса или дори дома си.

IBM прави квантовите изчисления достъпни за широката публика

Квантовите изчисления наподобяват обикновените компютърни изчисления, но в същността си са напълно различни. При традиционните компютърни изчисления информацията се представя в битове от 1 и 0. При квантовите изчисления един квантов бит може да приема едновременно две състояния. Този тип изчисления са по-близки до съществуващите връзки в природата и позволяват на учените да работят по проблеми едновременно на няколко нива.

Jerry M. Chow, мениджър на групата по експериментални квантови изчисления в IBM, пояснява, че IBM предоставя уеб-базирана платформа за публичен достъп, чрез която могат да се изпълняват квантови алгоритми и квантови вериги на процесорите в лабораторията.

Квантовият компютър на IBM към момента поддържа само 5 квантови бита и само един квантов процесор. От IBM обаче планират постепенно да добавят квантови битове и да променят конфигурациите на процесора, за да разкрият целия потенциал на квантовите изчисления.

Вижте официалното видео на IBM за повече детайли относно проекта: