Смятате, че познавате из основи функциите на вашия телефон? А знаете ли, че телефонът ви е способен да анализира вашето психическо състояние?

Мобилният ви телефон знае дали сте потиснати

Нова статия на изследователи от Северозападния университет в САЩ, публикувана наскоро в научното списание Medical Internet Research, демонстрира как данните, събрани от GPS и от сензорите на смартфон, могат да покажат дали притежателят на телефона показва признаци на депресия. Резултатите от изследването могат да определят психическото състоянието на притежателя на телефона с вероятност до 86.5%.

Изследването включва 40 участника, чиито мобилни телефони са снабдени с приложението Purple Robot, което събира данни от сензорите на телефона в продължение на 2 седмици. Данните, събрани от приложението, са съпоставени с информация, която участниците предоставили посредством въпросника за самооценка на психическото здраве Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) в началото на изследването. Този въпросник предоставя мярка за оценка на депресивното състояние от 0 до 27, като до 5 точки се счита, че пациентът няма признаци на депресния, а над 20 точки - че е подложен на тежка депресия.

При анализа на данните, събрани от приложението Purple Robot, изследователите проследяват колко често потребителите използват телефона си, колко често са извън дома си и до каква степен се отклоняват от своите всекидневни маршрути. Едно от основните им заключения е, че потребители "със симптоми на депресия имат склонност да се движат по-малко."

При завършване на изследването, авторът му David C. Mohr, професор в лабораторията по превантивна и поведенческа медицина (Preventive Medicine-Behavioral Medicine) към Северозападния университет, достига до заключението, че поведенческите фактори на пациенти разкриват "ненатрапчиво" безпокойство, което може да бъде свързано с депресия.