Решили сте да градите кариера като програмист или да програмирате в свободното си време, но не знаете откъде да започнете? Предлагаме ви кратко описание на двата най-популярни програмни езици за 2015 година, за да ви помогнем с първите стъпки в сферата на софтуерното инженерство.

Най-подходящият програмен език за начинаещ програмист 

През юни 2015 TIOBE публикуваха индеска на най-популярните програмни езици за 2015-та година. Без изненади, началните места се заемат от програмният език С и Java. Ако тепърва започвате да се занимавате с програмиране, но не сте сигурни кой от тези езици да изберете, ето какво е добре да знаете.

С: Писане на ефективен код

Програмният език С безспорно е един от най-широко разпространените програмни езици. Ако знаете да програмирате на С, значи сте усвоили базисните правила в програмирането. С е език от „ниско ниво“, така че чрез него ще разберете как да взаимодействате с хардуера (С е в основата на Linux/GNU, а също и на операционната система Windows). Ще се научите да откривате грешки в програмите си (дебъгинг), да управлявате паметта, и ще добиете задълбочени познания за това как работят компютърите – нещо, което не бихте могли да усвоите с езици от високо ниво като Java. Езикът С е един от най-надеждните, преносими, гъвкави, ефективни и интерактивни програмни езици. Често намира приложение в създаването на системи за бази данни и операционни системи. Понастоящем около 19% от всички програми в света са написани на С.

Ако решите да започнете с обучение по С, препоръчваме ви книгата Програмният език С, написана от създателите на езика, Браян Керниган и Денис Ричи.

Java: Практическо обучение 

След като дълги години заемаше второ място в класацията на TIOBE, тази година Java е обявен за най-популярният програмен език. Java ще ви научи на основните принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП), които се използват от всички модерни програмни езици, като C++, Perl, Python и PHP. Java предлага множество готови примери, които да ви помогнат в началните стъпки в програмирането. Езикът често намира приложение в разработването на приложения от страна на клиента. Макар Java да е базиран на програмния език С и да наследява голяма част от синтактичните му характеристики, той не ви предоставя възможността да научите из основи компютърната архитектура и как да взаимодействате с нея. Ще имате достъп до по-важните части на един компютър, например файловата система, но няма да можете да ги манипулирате в дълбочина.