Изследователи от Georgia Institute of Technology са разработили първата оптична ректена (rectifying antenna - rectenna), която комбинира качеството на антена с изправителен диод. Изследователите вярват, че устройството може да доведе до нова генерация на високо продуктивни соларни клетки.

Оптична ректена би могла да удвои ефективността на соларните клетки

Макар ректените да са известни от 1960 г., досега те не можеха да работят на оптични честоти, заради невъзможността да се създаде малка антена с вграден токоизправител. В изследването публикувано в списанието Nature Nanotechnology учените от Georgia Tech са успели да преодолеят това предизвикателство: те са създали многостенни въглеродни нанотръби, които служат като антени за улавяне на светлина. Към всяка нанотръба е вграден миниатюрен токоизправител, който може да преобразува в постоянен ток осцилиращия заряд, произведен от светлинните вълни, достигнали до антената.

С огромен брой въглеродни нанотръби, изпълняващи ролята на антени, устройството може да произведе задоволително количество ток. Въпреки това ефикасността на енергийно преобразуване е около 1%; такава стойност е приемлива за високо-температурни детектори, но не е достатъчна за соларните клетки. Но изследователите вярват, че с помощта на специални оптимизационни техники ще могат да произведат устройство, приложимо за търговски цели.

Основавайки се на постиженията от други изследователи преди нас и на теорията, аз вярвам че тези устройства могат да бъдат 40% по-ефикасни (в соларни клетки)“, твърди Baratunde Cola, доцент в Georgia Tech. Този резултат би удвоил ефикасността на най-добрите соларни клетки до момента.

Вижте видеото, в което изследователите от Georgia Tech обясняват всички подробности по новото откритие тук.