IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) обявява състезанието Mind the Gap! за студенти от Регион 8 (Европа, Близкия изток и Азия). Състезанието е за проекти, които описват идеи за премахване на разликите в поколенията. Проектът трябва да бъде осъществим, полезeн и подходящ за всички поколения.

Състезанието Mind the Gap! за студенти

Наградите за първо, второ и трето място са в размер на $750, $500 и $250. Предложенията трябва да бъдат изпратени на имейл mtg@ieeer8.org не по-късно от 15 май 2016 г. Всеки отбор в размер на 1 до 5 души (като поне 1 трябва да бъде член на IEEE със студентски статус) има възможността да се запише, а трите отбора победители ще бъдат обявени преди края на Юни. 

Какво означава разлика в поколенията?

Терминът „разлика в поколенията“ описва социологическата и психологическата разлика между хората, принадлежащи към различните поколения: разлики в ценностите, начина на живот, отношенията, дори възможностите. Социолозите ги класифицират в три генерации: Boomers (родени между 1946 и 1964) , Generation X (1965-1984), и Millennials (1985-2010).

Най-големи са разликите между Millennials и техните предшественици. Millennials израстнаха във време, в което всички знания бяха достъпни, благодарение на технологиите. Поради тази причина Millennials имат склонност към усвояването на много умения, които другите поколения нямат, особено в използването на новите технологии и усвояването на информация от тях. Въпреки това, нещото, което липсва на Millennials, е опитът.

На база на тази информация, идеите на проекто-предложенията от студенти трябва:

  • Да обединят старите и новите поколения заедно
  • Да бъдат полезни на двете поколения и да се отразяват позитивно на обществото
  • Да бъдат възможни за реализиране и осъществене в 6-месечен срок
  • Да бъдат реализирана с бюджет от не повече от $10 000  

Предложението трябва да съдържа:

  • Идея за проект, която спомага намаляване различията между поколенията
  • Развитие за идея, описваща позитивно въздействие върху групи от различни възрасти и върху обществото.
  • Дискусия за проблемите, които биха могли да възникнат по време на и след изпълнението на проекта
  • Детайлно описан бюджет
  • Диаграма на Gantt, показваща постиженията и времето отнело до достигането им
  • Не трябва да надвишава 10 страници

За повече информация, можете да посетите mtg.ieeer8.org, а ако имате въпроси можете да пишете на имейл mtg@ieeer8.org.