Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Excel 2016 Формули и функции

Редовна цена: 42,00 лв.

Специална цена: 33,60 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

Excel 2016 Формули и функции - Пол МакФедрис

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

В „Excel 2016: формули и функции” се разбулват тайните около изграждането на формули в работен лист и представям най-полезните функции на Excel по достъпен и разбираем начин. Тази книга не само ще ви преведе през различни по сложност свойства за изграждане на формули в Excel, но също така ще ви информира защо тези свойства са полезни и ще ви покаже как да ги използвате в ежедневни ситуации и модели от реалния живот. „Excel 2016: формули и функции”е безценно ръководство, състоящо се от обяснения от тип „стъпка по стъпка“, което предоставя много полезни примери, насочени директно към бизнес потребителите.

Дори ако никога не сте били в състояние да накарате Excel да направи нещо повече от съхраняване на данни и сумиране на няколко числа, тази книга ще ви бъде от полза. Тя ще ви покажа как да изграждате полезни и мощни формули, така че не е необходим предварителен опит с формулите и функциите на Excel.

Книгата е разделена на четири основни части. Ето обобщаващ преглед на информацията, която ще намерите във всяка част:

- Част I „Овладяване на диапазони и формули в Excel“ −Петте глави в първата част ви запознават с почти всичко, което трябва да знаете за изграждането на формули в Excel. Тази част започва със задълбочен преглед на диапазоните (които са от решаващо значение за овладяването на формули) и впоследствие разглежда оператори, изрази, разширени свойства на формули, както и техники за отстраняване на неизправности при формули.

- Част II „Овладяване силата на функциите“ −Функциите издигат вашите формули на по-високо ниво и вие ще научите всичко за тях във втората част. След като научите как да използвате функции във вашите формули, ще разгледате осемте основни категории на функции −текстови, логически, информационни, за търсене, за дати, за време, математически и статистически. За всяка една категория ви показвам как да използвате съответните функции и ви давам много практически примери, с които демонстрирам как можете ги да използвате в ежедневни бизнес ситуации.

- Част III „Изграждане на бизнес модели“ −Всичките пет глави в третата част са свързани със задачи, които разглеждат различни аспекти от изграждане на полезни и надеждни бизнес модели. Ще научите как да анализирате данни с таблици и осеви таблици на Excel, как да използватe условен анализ, свойството Goal Seek и сценарии на Excel, как да прилагате мощните техники на регресионния анализ, за да проследявате тенденции и да правите прогнози, и как да си служите с удивителното свойство Solver за решаване на сложни проблеми.

- Част IV „Изграждане на финансови формули“ −Книгата завършва с още бизнес екстри, свързани с извършване на финансова магия с Excel. Ще научите техники и функции, свързани с погасяването на кредити, анализирането на инвестиции, както и употребата на дисконтиране за анализ на парични потоци.

Част I Овладяване на диапазони и формули в Excel

Глава 1. Получаване на максимума от диапазони
Сложни техники за избор на диапазон
Въвеждане на данни в диапазон
Попълване на диапазон
Създаване на серии
По-сложно копиране и поставяне на диапазон
Изчистване на диапазон
Прилагане на условно форматиране към диапазон

Глава 2. Използване на имена на диапазони
Дефиниране на име на диапазон
Работа с имена на диапазони

Глава 3. Изграждане на основни формули
Запознаване с основите на формулите
Последователност на изпълнение на оператори
Контролиране на изчисление в работен лист
Копиране и преместване на формули
Показване на формули в работен лист
Преобразуване на формула в стойност
Работа с имена на диапазони във формули
Работа с връзки във формули
Форматиране на числа, часове и дати

Глава 4. Създаване на сложни формули
Работа с масиви
Използване на итерации и кръгови препратки
Консолидиране на данни от множество листове
Прилагане на правила за валидиране на данни в клетки
Използване на контроли на диалогов прозорец в работен лист

Глава 5. Отстраняване на грешки във формули
Стойности за грешки в Excel
Коригиране на грешки във формули
Коригиране на грешки във формули чрез IFERROR()
Използване на модул за проверка на грешки във формули
Проверка на работен лист

Част II Овладяване силата на функциите

Глава 6. Запознаване с функциите на Excel
Функции на Excel
Структура на функция
Въвеждане на функция във формула
Използване на свойството Insert Function
Зареждане на Analysis ToolPak

Глава 7. Работа с текстови функции
Текстови функции в Excel
Работа със знаци и кодове
Преобразуване на текст
Форматиране на текст
Управление на текст
Търсене на поднизове
Заместване на един подниз с друг

Глава 8. Работа с логически и информационни функции
Добавяне на интелигентност чрез логически функции
Получаване на данни чрез информационни функции

Глава 9. Работа с функции за търсене
Функции за търсене в Excel
Таблици за търсене
Функцията CHOOSE()
Търсене на стойност в таблица

Глава 10. Работа с функции за дата и час
Как Excel се справя с дати и часове
Използване на функции за дати на Excel
Използване на функции за време на Excel

Глава 11. Работа с математически функции
Математически и тригонометрични функции на Excel
Работа с функции за закръгляване
Сумиране на стойности
Функцията MOD()
Генериране на случайни числа

Глава 12. Работа със статистически функции
Статистически функции на Excel
Запознаване с описателната статистика
Преброяване на елементи с функцията COUNT()
Изчисляване на средни стойности
Изчисляване на екстремни стойности
Изчисляване на показатели на разсейване
Работа с честотни разпределения
Използване на статистическите инструменти на Analysis ToolPak

Част III Изграждане на бизнес модели

Глава 13. Анализиране на данни чрез таблици
Планиране на таблица в Excel
Преобразуване на диапазон в таблица
Основни операции в таблица
Подреждане на таблица
Филтриране на данни в таблица
Препращане към таблици във формули
Таблични функции на Excel

Глава 14. Анализиране на данни чрез осеви таблици
Какво представляват осевите таблици?
Изграждане на осеви таблици
Работа с междинни стойности в осева таблица
Промяна на обобщеното изчисление на поле с данни
Създаване на персонализирани изчисления в осева таблица
Използване на резултати от осева таблица във формула

Глава 15. Използване на инструменти за бизнес моделиране на Excel
Използване на условен анализ
Работа с Goal Seek
Работа със сценарии

Глава 16. Използване на регресия за проследяване на тенденции и правене на прогнози
Избор на регресионен метод
Използване на проста регресия върху линейни данни
Използване на проста регресия върху нелинейни данни
Използване на анализ за множествена регресия

Глава 17. Решаване на сложни проблеми чрез Solver
Малко предистория за Solver
Зареждане на Solver
Използване на Solver
Добавяне на ограничения
Запазване на решение като сценарий
Задаване на други опции на Solver
Значение на съобщенията на Solver
Показване на отчетите на Solver

Част IV Изграждане на финансови формули

Глава 18. Изграждане на формули за кредит
Запознаване със стойността на парите във времето
Изчисляване на вноски по кредит
Изграждане на график за погасяване по кредит
Изчисляване на срока на кредит
Изчисляване на лихвения процент, необходим за кредит
Изчисляване каква сума можете да вземете назаем

Глава 19. Изграждане на инвестиционни формули
Работа с лихвени проценти
Изчисляване на бъдеща стойност
Работа по създаване на инвестиционна цел

Глава 20. Изграждане на дисконтови формули
Изчисляване на текуща стойност
Дисконтиран паричен поток
Изчисляване на период на изплащане
Изчисляване на вътрешна норма на възвръщаемост

Индекс
Пол МакФедрис е писател на техническа литература и експерт по Excel. Пол работи в областта на компютърната литература от 1991 година, като до момента е написал повече от 85 книги, от които са продадени над 4 милиона копия по целия свят. Някои от последните му книги са My Office 2016, Windows 10 In Depth (заедно с Бриан Кнител) и PCs for Grownups на издателство Que Publishing, както и книгата Windows 7 Unleashed на издателство Sams Publishing. Освен това Пол е собственик на уеб сайта Word Spy (www.wordspy.com), посветен на проучването на нови думи и фрази, които навлизат в английския език. (Самият Пол нарича този процес лексикален шпионаж). Можете да научите повече за Пол от личния му уеб сайт www.mcfedries.com и да го последвате в Twitter на twitter.com/wordspy.