Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Програмният език С

Редовна цена: 25,00 лв.

Специална цена: 20,00 лв.

Наличност: Не е налично

Програмният език С

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Второ издание на книгата от създателите на самия език С - Керниган и Ричи

Книгата се използва като учебник, настолна книга, и е всичко онова, от което се нуждаете, ако искате да овладеете програмния език С.
Второто издание на Програмният език С описва С така, както е дефиниран от ANSI стандарта.

Въпреки, че авторите са отбелязвали местата, където езикът е еволюирал, те предпочитат да пишат изцяло в новия му формат. В по-голямата си част това не води до особени различия; най-ясната промяна е новата форма на декларациите и дефинициите на функциите. Модерните компилатори вече поддържат по-голямата част от характеристиките на стандарта.

Както авторите казват в предговора към първото издание, С "не се износва с натрупването на опит".
След десет години натрупан опит, те все още вярват в тази сентенция.

Предговор
Предговор към първото издание
Въведение
Глава 1: Въведение
1. Започваме
1.2 Променливи и аритметични изрази
1.3 Операторът for
1.4 Символни константи
1.5 Символен вход и изход
1.6 Масиви
1.7 Функции
1.8 Аргументи - извикване по стойност
1.9 Масиви от символи
1.10 Външни променливи и област на действие
Глава 2: Типове, оператори и изрази
2.1 Имена на променливи
2.2 Типове данни и техните големини
2.3 Константи
2.4 Декларации
2.5 Аритметични оператори
2.6 Релационни и логически оператори
2.7 Преобразуване на типове
2.8 Оператори за увеличаване и намаляване
2.9 Побитови оператори
2.10 Оператори за присвояване и изрази
2.11 Условни изрази
2.12. Приоритет и ред на изчисляване
Глава 3: Управление на последователността на изпълнение
3.1 Оператори и блокове
3.2 If-else
3.3 Else-if
3.4 Switch
3.5 Цикли – while и for
3.6 Цикли – do-while
3.7 Break и continue
3.8 Goto и етикети
Глава 4: Функции и структура на програмата
4.1 Основи на функциите
4.2 Функции, които не връщат цели числа
4.3 Външни променливи
4.4 Правила за областта на действие
4.5 Заглавни файлове
4.6 Статични променливи
4.7 Register променливи
4.8 Блокова структура
4.9 Инициализация
4.10 Рекурсия
4.11 Предпроцесорът на С
Глава 5: Указатели и масиви
5.1 Указатели и адреси
5.2 Указатели и аргументи на функции
5.3 Указатели и масиви
5.4 Адресна аритметика
5.5 Указатели от тип char и функции
5.6 Масиви от указатели; указатели към указатели
5.7 Многомерни масиви
5.8 Инициализация на масив от указатели
5.9 Указатели или многомерни масиви
5.10 Аргументи от командния ред
5.11 Указатели към функции
5.12 Сложни декларации
Глава 6: Структури
6.1 Основи на структурите
6.2 Структури и функции
6.3 Масиви от структури
6.4 Указатели към структури
6.5 Автоматично свързани структури
6.6 Таблица за справки
6.7 Typedef
6.8 Обединения
6.9 Битови полета
Глава 7: Вход и изход
7.1 Стандартен вход и изход
7.2 Форматиран изход – printf
7.3 Списъци с аргументи с променлива дължина
7.4 Форматиран вход – scanf
7.5 Достъп до файлове
7.6 Обработка на грешки – stderr и exit
7.7 Вход и изход, организирани в редове
7.8 Други функции
Глава 8: Интерфейсът на операционната система UNIX
8.1 Файлови дескриптори
8.2 В/И на ниско ниво – read и write
8.3 Open, creat, close, unlink
8.4 Пряк достъп – lseek
8.5 Пример – реализация на fopen и getc
8.6 Пример – преглед на директории
8.7 Пример – заделяне на памет
Приложение А: Кратък наръчник
А1. Въведение
А2. Лексикални условности
А3. Означение на синтаксиса
А4. Значение на идентификаторите
А5. Обекти и Lvalues (леви стойности)
А6. Преобразуване
А7. Изрази
А8. Декларации
А9. Оператори
А11. Област на действие (видимост) и свързване
А12. Предпроцесорна обработка
А13. Граматика
Приложение Б: Стандартната библиотека
Б1. Вход и изход:
Б2. Функции за тестване на символни данни:
Б3. Функции, свързани с низове:
Б4. Математически функции:
Б5. Помощни функции:
Б6. Диагностика:
Б7. Списъци с променлив брой аргументи:
Б8. Нелокални преходи:
Б9. Сигнали:
Б10. Функции, обработващи датата и времето:
Б11. Ограничения, наложени от реализацията: и
Приложение В: Обобщение на въведените промени .
Индекс
Браян Керниган е един от основателите на програмния език С. В момента работи в Computing Science Research Center at Bell Laboratories, Lucent Technologies. Той е научен редактор на книгите от професионалната компютърна серия на Addison Wesley и е съавтор, заедно с Роб Пайк, на The Practice of Programming.