Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Visual C# 2005, Бележник на разработчика

Редовна цена: 18,00 лв.

Специална цена: 8,10 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover-visualc

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Visual C# 2005: Бележник на разработчика е написана за програмисти, които вече са запознати с предходна версия на С# (С# 1.0 или 1.1) и които са използвали предходна версия на Visual Stidio .NET (2002 или 2003), за да създават работещи под Windows (Windows Forms) или уеб базирани (ASP.NET) приложения. Как е организирана тази книга? Целта на Visual C# 2005: Бележник на разработчика е да ви подготви за създаването на смислени приложения, а не само да ви информира за промените в езика С#. Книгата е организирана в пет глави. Всяка глава се състои от поредица упражнения, всяко от които представя една нова особеност, показва как тя се използва и след това преминава към пример, обясняващ подробностите, които трябва да разберете в съответното упражнение. Всяко упражнение включва секция „Ами ако...", която се опитва да предвиди съпътстващи въпроси и да им даде отговор, както и - може би най-важното - секция, която ви посочва къде можете да научите повече по всяка тема. Глава 1 обяснява какво ново има в езика. Започваме с една от най-очакваните особености в С# 2.0 – генерици, и ги разглеждаме задълбочено. Тази част покрива също и новите итератори, анонимни методи, непълни типове, които са част от С# 2.0, както и статични класове, нулиращи типове, достъп до обекти в именното пространство Global и ограничаване на достъпа до полета чрез свойства. Тази глава свършва с кратка дискусия на делегирането на ковариране и контравариране. Глава 2 разглежда промените и подобренията, направени във Visual Studio 2005. Ще разберете как да конфигурирате новата платформа за разработка и как да накарате усъвършенствания редактор да работи за вас. Една много вълнуваща нова особеност във Visual Studio 2005 е автоматичното изнасяне в методи. Софтуерът сега предлага също така по-добра поддръжка за многократно използване на код чрез предефинирани отрязъци с код. Обсъдено е дебъгването и са показани новите визуализатори. Понеже предполагам, че учите С# 2.0, за да създавате приложения, останалата част от книгата е фокусирана точно върху тях. Глава 3 демонстрира новите особености, които са ви достъпни, за да създавате Windows приложения, включвайки нови контроли от тип ToolStrip, маскиране, кутии с текст, притежаващи автоматично допълване, разделени прозорци и поддръжка за добавяне на системните звуци на Windows. Показани са новите контроли от Windows Forms, работещи с данни, както и поставянето с ClickOnce - една нова особеност, която значително подобрява приложението на „обогатени" клиенти или така наречените смарт-клиенти в различни видове, свързани с мрежи, приложения. Глава 4 е посветена изцяло на новите особености при създаването на уеб приложения, някои от които присъстват и във Framework библиотеките на ASP.NET 2.0, а други са от Visual Studio 2005 IDE. Целта на екипа, разработващ ASP.NET 2.0, е да направи възможно създаването на уеб приложения със 75% по-малко код, отколкото е изискваният за приложения на ASP.NET 1.х. Техният успех е забележителен. Глава 4 покрива новите контроли, които улесняват сигурността, проверката за идентичност и персонализацията, както и новата поддръжка за създаване на унифицирани и кохерентни сайтове с теми и главни страници. За да извлечете максималното от тази книга, ще ви трябва копие на Visual Studio 2005, което поддържа програмиране на С#. Препоръчваме ви да преминете през всички упражнения, които са кратки и съдържателни.
Серията „Бележник на разработчика”
Предисловие
Глава 1. С# 2.0
Създаване на безопасен по отношение на
типове списък чрез използване на
генерична колекция
Създаване на ваша собствена генерична колекция
Имплементиране на GetEnumerator
в комплексни структури от данни
Опростяване на кода чрез използване
на анонимни методи
Създаване на статични класове
Изразяване на Null стойностите с
нулиращи типове
Достъп до обектите от глобалното
именно пространство
Ограничаване на достъпа от
вътрешността на свойства
Гъвкавост чрез делегиране на
ковариране и контравариране
Глава 2. Visual Studio 2005
Конфигуриране и запазване на вашата развойна среда
Конфигуриране на вашето приложение
Накарайте редактора да работи за вас
Използване на преработване за ускоряване
прегледа на вашия код
Използване на отрязъци с код,
които ви спестяват писане
Изследване на обекти в процеса на отстраняване
на дефекти
Визуализиране на XML данни
Диагностика на изключения
Глава 3. Windows приложения
Добавяне на ивици с инструменти към
вашето приложение
Позволяване само на валидно въвеждане
Създаване на кутии с текст с автоматично допълване
Възпроизвеждане на звуци
Създаване на разделени прозорци
Създаване на форми със съдържание,
управлявано според данните
Създаване на безопасни асинхронни задачи
Поставяне на целия Web в един прозорец
Включване на поставянето с едно натискане
Глава 4. Уеб приложения
Разработване на уеб приложения без IIS
Предоставяне на сигурност, базираща се на форми,
без писане на код
Добавяне на роли към ASP.NET акаунти
Създаване на персонализирани уеб сайтове
Персонализация чрез комплексни типове
Добавяне на анонимна персонализация към вашия сайт
Разрешаване на потребителя да персонализира
вашия сайт, използвайки теми
Унифициране на външния вид с общи страници
Глава 5. Данни
Свързване към данни без писане на код
Създаване на страници с детайли
Създаване на записи за основни детайли
Получаване на статистики за бази данни
Групиране на обновления за подобряване
на производителността
Свързване към контрола от тип XmlDataSource
Подобряване на XML манипулацията чрез
XPathDocument
Избор от XPathDocument чрез XPath
Индекс
Джеси Либерти е автор на небезизвестните книги Programming C#, Programming ASP.NET и Learning C#, издадени от O’Reilly, както и на дузина други заглавия, посветени на уеб програмирането и обектно ориентираното програмиране. Джеси е президент на Liberty Associates, Inc. (http://www.LibertyAssociates.com), където предлага обучение по .NET, консултантски и свързани с програмиране услуги. Той е бил вицепрезидент на Citibank, отговарящ за електронните доставки, както и бивш изявен софтуерен инженер и архитект на AT&T, Ziff Davis, Xerox и PBS.