Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Windows NT TCP/IP Мрежово администриране

Редовна цена: 18,95 лв.

Специална цена: 15,16 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover-tcpip

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

"Windows NT TCP/IP Мрежово администриране" е пълно ръководство за конфигуриране, управление и поддръжка на протоколите TCP/IP при използването на Windows NT системи в мрежова среда. От момента на проектирането Windows NT и TCP/IP са в тясна връзка и това е първата книга, която съсредоточава вниманието изключително върху работата в мрежова среда на Windows NT и употребата на протоколите TCP/IP за пренос на данни. Тя разглежда основните въпроси – за какво се използват протоколите и как точно работят те, как адресирането и маршрутизирането придвижват данни през мрежата и как се осъществяват връзки в мрежата. Освен това всички важни мрежови услуги са предоставени като част от Windows NT – включително IIS, RRAS, DNS, WINS и DHCP – и са разгледани детайлно. Тази книга е необходим наръчник на NT администраторите, а всички, които се интересуват от взаимодействието между компютрите в различна преносна среда ще намерят отговор на въпросите, които ги интересуват. Книгата "Windows NT TCP/IP Мрежово администриране" е разделена на три части: фундаментални концепции, консултации и препоръки. Първите три глави запознават с основата на TCP/IP протоколи и услуги. Тази дискусия дава фундаменталните концепции, необходими за разбирането на основната материя в книгата. Останалите глави провеждат консултации. Глави 4 и 5 разглеждат как да се планира мрежовото инсталиране и конфигурира основният софтуер, необходим за работата на мрежата. Главите от 6 до 10 дискутират как да се установят различните мрежови услуги. Финалните глави от 11 до 13 разглеждат как да представим текущите задачи, за да осигурим надеждна и сигурна работа на мрежата: проблеми, сигурност и поддържане на постоянна връзка. В книгата са включени 4 приложения, които представляват технически препоръки. Книгата съдържа следните глави: Глава 1 "Общ преглед на TCP/IP" въвежда в историята на TCP/IP, описва структурата на протоколната архитектура и разяснява начина на действие на протоколите. Глава 2 "Предаване на данни" описва адресирането и начина, по който данните преминават през мрежата, за да достигнат до подходящото местоназначение. Глава 3 "Мрежови услуги" дискутира връзката между клиент и сървърни системи, както и различните услуги, които са в центъра на модерния Internet. Глава 4 "Да започнем" започва дискусия за конфигурирането на TCP/IP. Тази глава описва необходимото предварително планиране на конфигурирането преди стартирането на самото конфигуриране на мрежата. Глава 5 "Инсталиране на TCP/IP" дава детайлна информация как TCP/IP да се инсталира и конфигурира. Тази глава описва различните диалози, използвани за конфигуриране на TCP/IP, а също и значението и употребата на всички възможности за конфигурация в тези диалози. Глава 6 "Използване на протокола DHCP" описва как да се инсталира и конфигурира Windows NT DHCP сървър. Глава 7 "Използване на услугата WINS" описва как да се управлява чрез създаване на динамична база от данни, която да съпоставя NetBIOS компютърните имена с IP адреси. Глава 8 "Конфигуриране на системата за имена DNS" разглежда конфигурирането на сървъра за имена, който преобразува TCP/IP хост имена в IP адреси. Глава 9 "Microsoft RRAS" описва как да се инсталира и конфигурира софтуерът RRAS, който позволява Windows NT сървър да стартира голямо разнообразие от TCP/IP маршрутизиращи протоколи. RRAS се използва да преобразува един NT сървър в РРР сървър за отдалечен Dial-up достъп в Internet. RRAS предоставя също защитени протоколи, необходими за създаване на засекретени връзки. Глава 10 "Internet Information Server" разглежда подробно как да се инсталира и конфигурира IIS софтуер. IIS е сърцето на Internet сървър, изграден на базата на Windows NT. Софтуерът IIS осигурява Web, FTP, SMTP и други услуги. Глава 11 "Проблеми с TCP/IP" ще ви насочи как да действате, ако се случи нещо неочаквано. Описва техниките и инструментите, използвани за наблюдение на системата и за отстраняване на възникнали проблеми. Глава 12 "Сигурност на мрежата" описва как да се пребивава в Internet без прекалени рискове. Тази глава разглежда определянето и оценката на заплахите и създаването на ефективен план за обезпечаване на сигурността. Глава 13 "Информационни източници" описва информационните източници, налични в Internet и как да ги използвате. Приложение А "РРР скрипт езици" е наръчник на скрипт езиците, използвани в Windows NT системата за създаване на dial-up връзки. Приложение Б "DNS записи на ресурси" е справочник на записите, използвани за построяването на DNS база данни. Приложение В "Поддръжка на опциите на Microsoft DHCP" е справочник за конфигурационните параметри, които DHCP сървър може да предостави за конфигуриране на клиент. Приложение Г "Протоколи за маршрутизация" предоставя детайлно описание на вътрешните протоколи за маршрутизация, най-често използвани при мрежи в едно предприятие.
Предговор
1. Общ преглед на TCP/IP
TCP/IP и Интернет
Модел на обмена на данни
Архитектура на протокола TCP/IP
Слой за мрежов достъп (Network Access Layer)
Интернет слой (Internet Layer)
Транспортен слой
Приложен слой
Обобщение
Адресиране, маршрутизиране и мултиплексиране
2. Предаване на данните
IP адрес
Подмрежи
Маршрутизираща таблица
Съпоставяне на адресите
Протоколи, портове и сокети
Обобщение
3. Мрежови услуги
Имена и адреси
Хост таблица
LMHOSTS
Domain Name System (система за обслужване на имена на домейни)
Windows Internet Name Service (услуги за имена)
Услуги за електронна поща (Mail Services)
Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол за динамична
конфигурация на хост)
Обобщение
4. Да започнем
“Да се свържем или да не се свържем”
Основна информация
Планиране на маршрутизирането
Планиране на услугите за обслужване на имената
Други услуги
Информиране на потребителите
Обобщение
Windows NT Networking
5. Инсталиране на TCP/IP
Конфигуриране на протокола TCP/IP
Обобщение
6. Използване на протокола DHCP
Защо е необходим DHCP
Как работи DHCP
Планиране на DHCP
Инсталиране на услугата DHCP Server
Инсталиране и конфигуриране на DHCP Relay Agent
Управление на DHCP чрез DHCP Manager
Поддържане и отстраняване на проблемите, свързани с услугата DHCP Server
Обобщение
7. Използване на услугата Windows Internet Name Service
Защо е необходима WINS
Как работи WINS
Инсталиране на услугата WINS Server
Управление на WINS с програмата WINS Manager
Откриване и отстраняване на проблеми, свързани с WINS
Обобщение
8. Конфигуриране на системата DNS за имената
Microsoft DNS Server
Планиране на услугата DNS
Инсталиране на DNS Server
DNS Manager
Създаване на нова зона
Създаване на DNS базата от данни
DNS файлове
Използване на програмата nslookup
Обобщение
9. Microsoft Routing and Remote Access Service
Особености на услугата Routing and Remote Access Service
Инсталиране на Microsoft RRAS
Администриране на Microsoft RRAS
Използване на Dial-Up Networking (DUN)
Обобщение
10. Internet Information Server (IIS)
Компоненти на IIS
Инсталиране на IIS
Конфигуриране на IIS
Управление на IIS
Обобщение
11. Проблеми с TCP/IP
Определяне на проблема
Средства за диагностика
Проверка на основните връзки
Проблеми с мрежовия достъп
Проверка на маршрутизацията
Проверка на услугата за обслужване на имената (Name Service)
Анализ на проблемите с протоколи
Пример за отстраняване на проблеми, свързани с протоколи
Simple Network Management Protocol
Обобщение
12. Сигурност на мрежата
Предварително планиране на средствата за обезпечаване на сигурността
Защитни стени (Firewalls)
Кодиране
Идентифициране на потребителите
Сигурност на софтуера
Наблюдение на сигурността
Сигурност на файловете
Препоръки от мъдреците
Обобщение
World Wide Web
13. Информационни източници
Анонимен FTP
Достъп до RFC документи
Mailing Lists (Дискусионни групи, използващи електронна поща)
Newsgroups (Групи за новини )
White Pages
Обобщение
А. PPP скрипт езици
Създаване на сценарий за включване в мрежата
Файлът switch.inf
Б. DNS записи на ресурси
Стандартни ресурсни записи
The Boot File
В. Поддръжка на опциите на Microsoft DHCP
Г. Протоколи за маршрутизация
Вътрешни маршрутизиращи протоколи
Индекс
С 25-годишен опит в индустрията Робърт Брюс Томпсън е един от първите Novell Master CNES, който се увлича от Windows NT Server 4.0 от появата на този продукт до днес. Боб е написал или участвал в няколко компютърни книги за мрежата, включително "Windows NT Server 4.0 for Netware Administrators", издадена от O’Reilly и "Special Edition Using Windows NT Server 4", "Special Edition Using Microsoft BackOffice", "Windows Magazine Windows NT Workstation 4.0 Internet and Networking Handbook" и "Upgrade and Repairing Networks", всичките издадени от Que Corporation. Боб е президент на Triad Technology Group, Inc, Winston-Salem, N.C., консултации и практически решения.
През последните 25 години Крег Хънт работи с компютърни системи. Първите няколко години след като получава степен Бакалавър на Изкуствата от Американския Университет, той ръководи лагер на открито за децата от града, но зовът на компютъра се оказва по-силен от зова на дивото. Крег започва работа за федералното правителство като програмист, а по-късно и като системен програмист. Напуска тази работа, за да работи за Honeywell върху WWNCCS мрежи в дните преди появата на TCP/IP, когато мрежата използваше NCP. След Honeywell, Крег работи за Националния Институт по Стандарти и Технология, където ръководи отдел за напреднали мрежови технологии. Едновременно с това Крег преподава частни уроци по темата за Networld + Interop. Освен тази книга Крег пише и "TCP/IP Network Administration", "Networking Personal Computers with TCP/IP" и приложение В "Изграждане на Internet защитни стени"
Крег живее със съпругата си и децата си в Гайтерсбург, Мериленд. Той обича времето, прекарано навън между почивките на планината и морето и харесва рокендрол.