Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Access бази данни: проектиране и програмиране

Редовна цена: 19,95 лв.

Специална цена: 15,96 лв.

Наличност: Не е налично

Бъдете първи - добавете мнение

Access бази данни: проектиране и програмиране

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Тази книга е предназначена за всички потребители на Access. По-голямата част от нея може да се използва еднакво добре за Access 2.0, Access 7.0, Access 8.0, Access 9.0 (който е част от Microsoft Office 2000) и Access 2002 (който е включен в Office XP). Книга ви позволява да се запознаете с детайлите, скрити зад интерфейса на Access, наблягайки върху основните познания, необходими на напредналите потребители и на разработчиците, за да създават ефективни приложения за бази данни. Основно са разглеждани три области: - Проектиране на бази данни. Книгата предлага лесен за възприемане общ преглед на проектирането на бази данни, който внимателно описва как да се нормализират таблици с цел намаляване на излишъка на данни без тяхна загуба. - Заявки. В книгата са разгледани заявки към множество таблици и е показано как те могат да се използват индиректно чрез интерфейса на Access или директно чрез Access SQL. - Програмиране. Книгата описва интегрираната VBA – среда за разработка (IDE), както и Data Access Objects (DAO), ActiveX Data Objects (ADO) и ADO Extensions for Data Definition and Security (ADOX). Тези глави могат да се използват като въведение и основа от начинаещите потребители при работа с операции, свързани с базите данни, като промяна на таблица чрез програмни средства, динамично добавяне и изтриване на записи и промяна на позицията на указател към запис. Заключителната глава разглежда често срещани проблеми при програмирането като изчисляване на променящи се суми и сравняване на две множества. Опитвайки да възстанови фокуса върху проектирането на базата данни, книгата се стреми да стане вторичен курс по Microsoft Access – книга за потребителите на Access, които са усвоили интерфейса на Access, запознати са със създаването на таблици и заявки и сега желаят да минат на следващото след интерфейса ниво – създаване на програмирани Access приложения. Тази книга осигурява основата, върху която бихте могли да започнете да изграждате вашите умения за създаване на приложения за бази данни.
Съдържание
Предговор..........................................................................................................11
Част I. Проектиране на бази данни
1. Въведение ...........................................................................................3
Проектиране на бази данни 5
Програмиране на бази данни 10
2. Модел обекти – връзки ....................................................................11
Що е това база данни? 11
Обекти и техните атрибути 11
Ключове 15
Връзки между обектите 16
3. Представяне на модела обекти-връзки:
релационни бази данни.....................................................................18
Представяне на обектите 18
Речник на понятията 21
Представяне на връзките в релационните бази данни 22
Релационната база данни LIBRARY 27
Индексни файлове 31
Стойности NULL 33
4. Принципи при проектиране на бази данни.......................................35
Излишък 35
Нормални форми 37
Първа нормална форма 38
Функционални зависимости 38
Втора нормална форма 40
Трета нормална форма 41
Бойс Код нормална форма 42
Нормализация 43
ЧАСТ II. Заявки в базите данни
5. Езици на заявките и релационна алгебра .........................................51
Езици за заявки 52
Релационна алгебра и релационни изчисления 53
Подробности за релационната алгебра 55
6. Access Structured Query Language (SQL)..........................................80
Въведение в Access SQL 80
Проектиране на заявки в Access 80
Типове заявки в Access 82
Защо използваме SQL? 83
Access SQL 84
Подезик за описание на данните в Access SQL 86
Компоненти на подезика за манипулиране на данните на Access SQL 90
ЧАСТ III. Архитектура на базите данни
7. Архитектура на системите за бази данни ....................................…115
Защо да програмираме? 115
Системи за бази данни 117
Система за управление на бази данни 118
Jet СУБД 119
Подезик за описание на данните (DDL) 121
Подезик за манипулиране на данните (DML) 122
Host езици 123
Архитектура клиент – сървър 124
ЧАСТ IV. Visual Basic за разработка на приложения
8. Редактор на Visual Basic, Част I ......................................................129
Прозорецът Project 129
Прозорецът за характеристики Properties Window 132
Прозорец за код Code Window 132
Прозорецът Immediate 134
Подреждане на прозорците 135
9. Редактор на Visual Basic, част II ......................................................137
Навигация в IDE 137
Достъп до помощна информация 138
Създаване на процедура 138
Режими Run Mode, Break Mode и Design Mode 139
Грешки 141
Откриване и отстраняване на грешките 143
10. Променливи, типове данни и константи.......................................146
Коментари 146
Продължение на реда 146
Константи 147
Променливи и типове данни 149
VBA - оператори 164
11. Функции и подпрограми ................................................................165
Извикване на функции 165
Извикване на подпрограми 166
Параметри и аргументи 167
Изход от процедура 171
Public и Private процедури 171
Пълни имена на процедури 172
12. Вградени функции и оператори ....................................................173
Функцията MxgBox 174
Функция InputBox 176
Функции на VBA за работа със символни низове 176
Други функции и оператори 180
Обработка на грешките в кода 183
13. Управляващи конструкции ............................................................191
Оператор If…Then 191
Цикъл For 192
Оператор Exit For 193
Цикъл For Each 193
Цикъл Do 194
Оператор Select Case 195
Последни уточнения относно VBA 196
ЧАСТ V. Data Access Objects
14. Програмиране чрез DAO: Общ преглед.........................................201
Обекти 201
Обектен модел DAO 207
Обектният модел на Microsoft Access 209
Обръщение към обектите 211
Колекциите са също обекти 215
Колекцията Properties 219
Затваряне на DAO-обекти 225
Преглед на DAO-обектите 226
Функцията CurrentDb 234
15. Програмиране с DAO: Език за описание на данните (DDL)......….240
Създаване на база данни 240
Отваряне на база данни 242
Създаване на таблица и нейните полета 242
Създаване на индекс 245
Създаване на връзка 247
Създаване на QueryDef 249
16. Програмиране с DAO: Език за манипулиране на данните (DML).253
Обекти Recordset 253
Отваряне на множество от записи 254
Придвижване в множеството от записи 256
Търсене на записи в множество от записи 259
Редактиране на данни чрез множество от записи 262
ЧАСТ VI. ActiveX Data Objects
17. ADO и OLE-бази данни....................................................................269
Какво е ADO? 269
Инсталиране на ADO 270
ADO и OLE DB 272
ADO-обектен модел 274
Определяне на инсталираните OLE DB-доставчици 305
Поглед отблизо на символния низ на връзката 310
Пример: Използване на ADO през Web 323
18. ADOX:Jet дефиниране на данни в ADO.........................................327
ADOX - обектен модел 327
ЧАСТ VII. Проблеми при програмирането
19. Някои често срещани проблеми при обработка на данните........339
Сума на изпълнение 340
Припокриване на интервали I 342
Припокриване на интервали II 343
Съпоставяне чрез Default 346
Време за изпълнение I 349
Време за изпълнение II 349
Време за изпълнение III – MinMax задача 351
От вертикално към хоризонтално 354
Проблем при сравнение 356
Равенство на множества 357
ЧАСТ VIII. Приложения
A. Колекции, характеристики и методи в DAO 0/3.5...........................363
Б. Частно: допълнителна операция на релационната алгебра.........380
В. Open Database Connectivity (ODBC).............................................…383
Г. Как да получим или създадем примерната база данни ..............403
Д. Предложения за допълнителна литература по темата................413
Индекс..............................................................................................................415
Стивън Роман е професор по математика в Университета във Фулертон, щата Калифорния. Той преподава в редица други университети, включително MIT, Калифорнийския университет в Санта Барбара, и Университета в Южна Флорида. Д-р Роман е получил висшето си образование в Университета в Лос Анджелес, щата Калифорния и е защитил докторска дисертация в Университета във Вашингтон. Той е автор на повече от 35 книги в областта на математиката и компютърната техника.
Някои от другите книги на компютърна тематика на д-р Роман са: VB .NET Language in a Nutshell, Writing Word Macros ("Да напишем макроси в Word", издадена на българския пазар от ИК "ЗеСТ Прес"), Writing Excel Macros ("Да напишем макроси в Excel", издадена на българския пазар от ИК "ЗеСТ Прес"), Developing Visual Basic Add-Ins и Win32 API Programming with Visual Basic – всичките издадени от O’Reilly & Associates; други негови трудове са Concepts of Object-Oriented Programming with Visual Basic и Understanding Personal Computer Hardware, публикувани от Springer-Verlag. Като допълнение към казаното, Роман е написал множество софтуерни приложения, включително Object Model Browser – браузър, който визуализира в определен ред всякакви библиотеки. За повече информация относно книгите, статиите и софтуера, написани от д-р Роман, можете да посетите неговия уеб сайт http://www.romanpress.com.