Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Да напишем Макроси в Word

Редовна цена: 18,95 лв.

Специална цена: 15,16 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

Да напишем Макроси в Word

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Ако използвате често Word, Вие вероятно вече чувствате, че сте способни да пишете отчети, факсове или да изпълните семпли текстообработващи задачи особено повтарящите се, с много по-голяма леснота и резултатност отколкото досега. Решението е да използвате програмния език VBA, за да управлявате Word програмно. Чрез написването на макрос с VBA, вие можете, използвайки обектния модел Word, да автоматизирате общите или повтарящите се задачи и по този начин да увеличите вашата производителност. "Да напишем Макроси в Word" е въведение към Word VBA, което Ви позволява да направите всичко това. Тази книга осигурява на потребителите на Word дори и на програмисти, които не са запознати с обектния модел Word, солидно въведение в писането на макроси и програми. Вдействителност книгата съсредоточава вниманието Ви върху: — Редактора на VB и програмната среда на Word VBA. Word предоставя мощна интегрирана развойна среда за писане, изпълнение, тестване, откриване и коригиране на грешки в макроси, написани с VBA. — Програмния език VBA (това е същият програмен език, който се използва от Microsoft Excel, Access и PowerPoint както и разпространяваните версии наVisual Basic). — Обектния модел Word. Word предлага почти всички свои функционалнални възможности чрез своя обектен модел, който позволява Word да бъде управляван програмно чрез VBA. Тъй като обектният модел Word, с почти 200 обекта, е най-големият между обектните модели на приложенията на Office, необходимо е читателите да бъдат запознати само с най-основната част обекти. Да научим Word програмирането се съсредоточава върху тези съществени обекти, но включва и дискусия за много повече обекти. "Да напишем Макроси в Word" е написана в характерния за Стивън Роман разумно сбит стил с практическо приложение. Вместо бавни упътвания с много обстойни и ненужни разсъждения и примери Роман предпочита съществената информация за Word VBA, която вие трябва да овладеете, за да програмирате ефективно. Този самоучител е подсилен чрез интересни и полезни примери, които разрешават програмни проблеми от практиката, като създаване на таблица по потребителски формат, управление на бързите клавиши, създаване на заглавни страници за факс и преформатиране на документи. "Да напишем Макроси в Word" е книгата, от която се нуждаете, за да навлезете в основите на програмирането с VBA на Word, като получавате възможност да увеличите вашата мощ и продуктивност, когато използвате Microsoft Word.
Предговор
1. Въведение
2. Предисловие
Какво е програмен език?
Стил на програмиране

I. Средата на VBA
3. Редактор на VB, част I
Структура на проекта (Project Explorer)
Прозорец Properties (свойства)
Прозорец Code (код)
Прозорец Immediate
Подреждане на прозорците
Събития в документа

4. Редактор на VB, част II
Придвижване в IDE
Получаване на помощна информация (Help)
Създаване на процедура
Режим на изпълнение, режим на проектиране и режим на прекъсване
Грешки
Откриване и коригиране на грешки (Debugging)
Макроси

II. Програмният език VBA
5. Променливи, типове данни и константи
Коментари
Продължение на ред
Константи
Променливи и типове данни
Оператори във VBA

6. Функции и подпрограми
Извикване на функции
Извикване на подпрограми
Параметри и аргументи
Излизане от процедура
Процедури Private и Public
Указване на проект

7. Вградени функции и изрази
Функция MsgBox
Функция InputBox
Функции за низ на VBA
Допълнителни функции и изрази

8. Изрази за управление
Израз If…Then
Цикъл For
Цикъл For Each
Цикъл Do Loop
Израз Select Case
Финални бележки върху VBA

III. Обекти и обектни модели
9. Обектни модел
Обекти, свойства и методи
Обекти Collection (Колекции)
Йерархия в обектния модел
Синтаксис на обектния модел
Обектни променливи
10. Обектният модел Word
Обектният модел Word: Перспектива
Enum (изброителен тип променлива) в Word
Object Browser на VBA (инструмент за прелистване)

11. Обект Application
Свойства и методи
Обект Optoins
Обект Task (задача)
Обект Template (шаблон)
Обект Window
Обект Pane (подпрозорец)
Обект View
Обект Zoom (увеличаване на документа)

12. Обект Document
Свойства, които връщат колекции
Свойства и методи, свързани с правопис
Добавяне, отваряне и запазване на документи
Свойства, свързани с парола
Свойства и методи, свързани със защита
Свойства Name
Методи, свързани с отпечатването
Допълнителни членове на обекта Document
Наследници на обекта Document

13. Обекти Section и HeaderFooter
Добавяне на нова секция
Обект PageSetup
Свойства на обекта Section
Обект HeaderFooter

14. Обекти Range и Selection
Сравнение на обектите Range и Selection
Променливи Range и Selection
Създаване на обект Range или Selection
Промяна на обект Range
Свойства и методи на Range и Selection
15. Обекти Find и Replace
Търсене на текст
Търсене на форматиране
Операция Replace (замяна)
Метод Execute
Пример: Многократно търсене

16. Обект Table
Свойства и методи, отнасящи се до форматирането
Метод Cell
Свойства Columns и Rows
Метод ConvertToText
Методи за сортиране
Метод Split (разделяне)
Пример: Създаване на таблици от списъци с думи
Пример: Сгъстяване на таблица

17. Обект List
Видове списъци
Обект List
Обекти ListTemplate и ListGalleries
Пример: Преглеждане на списъци

18. Кратки клавишни комбинации - бързи клавиши
Намиране на клавишна комбинация
Създаване на клавишна комбинация
Обект KeyBinding

19. Вградени обекти Dialog
Метод Show
Методи Display и Execute
Свойство DefaultTab
Свойство Type
Метод Update
Пример: Отпечатване на статистика за документ

20. Потребителски диалогови кутии
Какво представлява обектът UserForm?
Пример: Прибавяне на край към писмо
Пример: Заглавна страница на факс
Пример: Бърза селекция

21. Менюта и ленти с инструменти
Обзор
Свойство CustomizationContext
Колекция CommandBars
Обект CommandBar
Контроли от тип Command Bar

Приложения

А. Програмиране на Word от други приложения
Задаване на указател към обектния модел Word
Получаване на указател към обектите на приложението Word
Алтернативен подход

Б. Обект Shape
Обекти Shape и InLineShape
Z-ред
Създаване на InLineShape
Създаване на Shape
Примери

В. Автоматично определяне на инсталираните принтери

Г. Езици за програмиране на високо и ниско ниво
BASIC
Visual Basic
C и C++
Visual C++
Pascal
Fortran
COBOL
Lisp

Индекс
Стивън Роман е професор по математика в Университета на Фулертон, щата Калифорния. Той преподава в редица други университети, включително MIT, Калифорнийския университет на Санта Барбара, и Университета на Южна Флорида.
Д-р Роман е получил висшето си образование в Университет в Лос Анжелос, щата Карифорния и е защитил кандидатска дисертация в Университета във Вашингтон. Той е автор на 31 книги, включително поредица от книги по математика като "Теория на кодиране и информация", "Линейна алгебра за напреднали" и "Теория на полето", публикувани от Springer-Verlag. Той е написал серия от 15 малки книги, озаглавени "Модули в математиката", предназначени за учениците по изкуства в основните нива на колежите. Роман е написал "Проектиране на база данни и програмиране в Access" и "Разработване на Add-Ins за Visual Basic" за O’Reilly & Associates. Той също е автор на "Концепции на обектно-ориентираното програмиране с Visual Basic" и "Запознаване с хардуера на личния компютър", разглеждаща в дълбочина как работи хардуера за РС, и двете книги са публикувани от Springer-Verlag. Д-р Роман се интересува от комбинаторика, алгебра и компютърни науки.