Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Word 2003 Вашият треньор + CD

Редовна цена: 18,95 лв.

Специална цена: 4,74 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover-word03pt

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Продуктите на Microsoft се използват във всеки съвременен офис. С помощта на издателство O’Reilly ние ви предоставяме книга, която ще задоволи и най-претенциозните читатели, желаещи сами да се обучават и да покажат натрупаните знания в действие. Тези, които познават книгите на O’Reilly, сигурно са изненадани да видят книги за начинаещи. Не по-малко бяхме изненадани и ние в издателството, но решихме, че си заслужава да работим не само за професионалисти, но и за всички, които искат да повишат компютърната си грамотност. Книгата е от поредицата „Вашият треньор" и е написана от най-добрите преподаватели. Резултат е от лабораторни изследвания, показващи най-добрия подход за поднасянето на нова информация и запаметяването й. Книгата е изградена чрез строга последователност при натрупването на знания, като за целта всяка глава е разделена на уроци. След всеки урок читателят ще намери кратък преговор на разгледания материал, а след всяка глава – обобщение на разгледаната тема. Преди преминаване към нов материал е дадена възможност за самооценка на придобитите в съответната глава знания чрез тест. А за самостоятелна работа и упражняване на уменията в края на всяка глава е предложена домашна работа. Книгата „Word 2003 Вашият треньор" е за всеки, който не иска да изостава в нашето съвремие. За начинаещите е самоучител, а за по-напредналите – един чудесен справочник. А ние сме сигурни, че дори и напредналите имат какво да научат.
Въведение
Глава 1 Основи на Word
Урок 1.1 Включване на Word
Урок 1.2 Какво ново има в Word 2003?
Урок 1.3 Опознаване на екрана в Word
Урок 1.4 Използване на менюта
Урок 1.5 Използване на лентите с инструменти и създаване на нов документ
Урок 1.6 Попълване на диалогови прозорци
Урок 1.7 Бързи клавишни комбинации и бърз достъп с десния бутон на мишката
Урок 1.8 Затваряне на документ, създаване на нов документ и въвеждане на текст
Урок 1.9 Вмъкване и изтриване на текст
Урок 1.10 Маркиране и заместване на текст
Урок 1.11 Отваряне на документ
Урок 1.12 Запазване на документ
Урок 1.13 Получаване на помощ
Урок 1.14 Променяне на Office Assistant и използване на бутона Help
Урок 1.15 Разпечатване и преглеждане на документ и излизане от Word
Преговор на първа глава

Глава 2 Редактиране и работа с текст
Урок 2.1 Запазване на документ с различно име
Урок 2.2 Придвижване в документ
Урок 2.3 Изглед на документ
Урок 2.4 Работа с няколко документа и прозорци
Урок 2.5 Изрязване и вмъкване на текст
Урок 2.6 Копиране и вмъкване на текст и сравняване на документи, разположени един до друг
Урок 2.7 Местене и копиране на текст с влачене и пускане
Урок 2.8 Намиране и заместване на текст
Урок 2.9 Събиране и вмъкване на няколко обекта
Урок 2.10 Поправка на правописа и граматиката
Урок 2.11 Използване на Smart Tags
Урок 2.12 Използване на Thesaurus, Word Count и панела Research
Урок 2.13 Въвеждане на символи и специални знаци
Урок 2.14 Използване на Undo, Redo и Repeat
Урок 2.15 Използване на Click and Type
Урок 2.16 Работа с файлове
Урок 2.17 Разширени опции за разпечатване
Урок 2.18 Възстановяване на вашите документи
Преговор на втора глава

Глава 3 Форматиране на знаци и параграфи
Урок 3.1 Форматиране на знаци с помощта на лентата с инструменти
Урок 3.2 Използване на Format Painter
Урок 3.3 Използване на диалоговия прозорец Font
Урок 3.4 Променяне на подравняването на параграф и вмъкване на актуална дата
Урок 3.5 Отстъпи на параграфи
Урок 3.6 Специални отстъпи
Урок 3.7 Поставяне на табулатори с помощта на скалата
Урок 3.8 Местене и премахване на табулации и използване на диалоговия прозорец Tabs
Урок 3.9 Форматиране на разстоянието между редовете на параграф
Урок 3.10 Форматиране на разстоянието между параграфи
Урок 3.11 Създаване на номерирани списъци и списъци със знаци за изброяване
Урок 3.12 Прибавяне на рамки към вашите параграфи
Урок 3.13 Добавяне на фон и шарки
Преговор на трета глава

Глава 4 Форматиране на страници
Урок 4.1 Настройка на отстъпи
Урок 4.2 Създаване на горен и долен колонтитул
Урок 4.3 Променяне на ориентацията и размера на листа хартия
Урок 4.4 Преглеждане на документ
Урок 4.5 Контролиране на мястото на прекъсване на страница
Урок 4.6 Работа с край на раздел и с няколко типа форматиране на страница
Урок 4.7 Създаване и работа с пликове за писма
Урок 4.8 Подреждане на текст в няколко колони
Преговор на четвърта глава

Глава 5 Работа с таблици
Урок 5.1 Въведение в таблиците
Урок 5.2 Създаване на таблица
Урок 5.3 Работа с таблица
Урок 5.4 Регулиране на широчината на колона
Урок 5.5 Регулиране на височината на ред
Урок 5.6 Вмъкване и изтриване на редове и колони
Урок 5.7 Добавяне на рамки към таблица
Урок 5.8 Прибавяне на фон и шарки
Урок 5.9 Използване на AutoFormat
Урок 5.10 Сумиране на числа в таблица
Урок 5.11 Сортиране на информация в таблица
Урок 5.12 Използване на бутоните Draw и Eraser
Урок 5.13 Създаване на формули
Урок 5.14 Сливане и разделяне на клетки
Урок 5.15 Ориентиране и подравняване на текст в клетка
Урок 5.16 Работа с таблици, които заемат няколко страници
Урок 5.17 Оразмеряване, местене и разполагане на таблица
Преговор на пета глава

Глава 6 Работа с шаблони и стилове
Урок 6.1 Създаване и употреба на шаблон на документ
Урок 6.2 Създаване и прилагане на стилове на параграф
Урок 6.3 Създаване и прилагане на стил на символи
Урок 6.4 Промяна на стил
Урок 6.5 Отваряне на полето за стилове в документ
Урок 6.6 Промяна на шаблон на документ
Урок 6.7 Копиране на стилове между документи и шаблони
Преговор на шеста глава

Глава 7 Рисуване и работа с графики
Урок 7.1 Рисуване в документи
Урок 7.2 Въвеждане, подреждане и форматиране на текстови полета
Урок 7.3 Маркиране, оразмеряване, местене и изтриване на обекти
Урок 7.4 Форматиране на обекти
Урок 7.5 Вмъкване на Clip Art
Урок 7.6 Вмъкване и форматиране на картинки
Урок 7.7 Разполагане на обекти
Урок 7.8 Подравняване и групиране на обекти
Урок 7.9 Рисуване с AutoShapes
Урок 7.10 Обръщане и въртене на обекти
Урок 7.11 Наслояване на обекти
Урок 7.12 Прилагане на сенки и 3-D ефекти
Преговор на седма глава

Глава 8 Създаване на циркулярно писмо
Урок 8.1 Общ преглед на създаването на циркулярно писмо
Урок 8.2 Избиране на тип документ
Урок 8.3 Избиране на главен документ
Урок 8.4 Избиране на получатели
Урок 8.5 Добавяне на записи към източника на данни
Урок 8.6 Писане на писмо
Урок 8.7 Преглед на циркулярно писмо
Урок 8.8 Завършване на циркулярно писмо
Урок 8.9 Създаване и работа с етикети
Урок 8.10 Използване на полетата IF...THEN...ELSE
Урок 8.11 Използване на съществуващ източник на данни
Преговор на осма глава

Глава 9 Съвместна работа върху един документ
Урок 9.1 Използване на корекции
Урок 9.2 Приемане и отказване на корекции
Урок 9.3 Вмъкване на коментари
Урок 9.4 Съхраняване на различни версии на документ
Урок 9.5 Сравняване и сливане на документи
Урок 9.6 Синхронизирано сравняване на документи
Урок 9.7 Document Workspace
Урок 9.8 Защита на документ с парола
Урок 9.9 Защита на документ
Преговор на девета глава

Глава 10 Работа с планове и дълги документи
Урок 10.1 Създаване на документ в изглед Outline
Урок 10.2 Преглеждане на план
Урок 10.3 Променяне на план
Урок 10.4 Номериране на план
Урок 10.5 Прибавяне на именувани откъси от текст
Урок 10.6 Добавяне на бележки под черта и бележки в края на документа
Урок 10.7 Добавяне на препратки
Урок 10.8 Създаване на съдържание чрез стилове на заглавие
Урок 10.9 Създаване на съдържание чрез полетата TC
Урок 10.10 Създаване на индекс
Урок 10.11 Работа с главни документи
Урок 10.12 Създаване на главен документ
Преговор на десета глава

Глава 11 Работа с WordArt и диаграми
Урок 11.1 Вмъкване на обект WordArt
Урок 11.2 Форматиране на обект WordArt
Урок 11.3 Създаване на диаграма
Урок 11.4 Промяна на диаграма
Урок 11.5 Избиране на вид диаграма
Преговор на единадесета глава

Глава 12 Работа с други програми
Урок 12.1 Вмъкване на работен лист на Excel в документ на Word
Урок 12.2 Промяна на вмъкнат работен лист от Excel
Урок 12.3 Свързване на диаграма от Excel
Урок 12.4 Отваряне и запазване на файлове под различни формати
Преговор на дванадесета глава

Глава 13 Работа с форми
Урок 13.1 Създаване на форма
Урок 13.2 Използване на текстови полета
Урок 13.3 Използване на полета за избор на опция
Урок 13.4 Използване на падащи полета
Урок 13.5 Добавяне на помощ към полетата на форма
Урок 13.6 Извършване на изчисления с полета от формата
Урок 13.7 Подготвяне и попълване на онлайн форма
Урок 13.8 Работа с няколко раздела във форми
Урок 13.9 Заместващият метод “Празно поле” за създаване на форми
Преговор на тринадесета глава

Глава 14 Създаване на Уеб страници с Word
Урок 14.1 Създаване и запазване на уеб страница
Урок 14.2 Промяна на уеб страница
Урок 14.3 Превръщане на документ от Word в уеб страница
Урок 14.4 Добавяне и работа с хиперлинкове
Урок 14.5 Преглед на уеб страница
Урок 14.6 Прилагане на тема към уеб страница
Урок 14.7 Работа с фреймове
Преговор на четиринадесета глава

Глава 15 Теми за напреднали
Урок 15.1 Скриване, показване и местене на ленти с инструменти
Урок 15.2 Промяна на лентите с инструменти на Word
Урок 15.3 Изпращане на факсове
Урок 15.4 Създаване и работа със записи AutoText
Урок 15.5 Използване и промяна на настройките на AutoCorrect
Урок 15.6 Промяна на опциите по подразбиране на Word
Урок 15.7 Настройки на файлове и търсене на файл
Урок 15.8 Записване на макрос
Урок 15.9 Стартиране на макрос
Урок 15.10 Редактиране на макрос чрез промяна на кода му във Visual Basic
Урок 15.11 Използване на Detect and Repair
Преговор на петнадесета глава

Индекс
Колектив на O'Reilly, състоящ се от най-добрите преподаватели и лектори на Microsoft Office.