Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Моят Office 2016

Редовна цена: 24,95 лв.

Специална цена: 19,96 лв.

Наличност: На склад

Моят Office 2016 - Пол МакФедрис

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Книгата Моят Office 2016 от Пол МакФедрис съдържа подробни инструкции от тип стъпка-по-стъпка, които ви дават точни и ясни указания на действие в програмите на Microsoft Office: Excel, Word, Access, OneNote, PowerPoint и Outlook. Тя е незаменимо ръководство за всеки, който иска да извлече максимума от новия Office пакет.

Част от темите, разгледани в книгата Моят Office 2016, са:

• Прилагане на основни умения при използването на всяка програма на Office 2016.

• Създаване на атрактивни документи с помощта на форматиране и графики.

• Изграждане на сложни документи, съдържащи колони, горни и долни колонтитули, и таблици.

• Въвеждане и организиране на данни в Excel по прецизен и ефективен начин.

• Преместване, копиране, изтриване и форматиране на голямо количество данни чрез диапазони в Excel.

• Използване на диаграми за повече яснота при интерпретация на данни.

• Придаване на жизненост на слайдшоу в PowerPoint чрез анимации и преходи.

• Използване на Outlook 2016 за ефективно управление на имейл съобщения, списъци с контакти и календарни събития.

• Записване на идеи в бележник на OneNote.

• Изграждане на полезни бази данни на Access.

• Настройване на приложенията на Office съгласно вашите изисквания.

• Съхраняване и споделяне на Office файлове в платформата OneDrive на Microsoft.

• Сътрудничество с други потребители в Word и Excel.

1. Начало на работа с Office 2016.............3
Office 365 и Office 2016
Да научим как работи Office 365
Първи стъпки с Office 2016
Влизане в съществуващ акаунт
Създаване на акаунт в Microsoft
Излизане от акаунт на Microsoft
Превключване между приложенията на Office 2016
Създаване на нов документ
Създаване на празен документ при стариране на приложение
Създаване на празен документ в работещо приложение
Създаване на документ от шаблон или тема
Запазване на документ
Съхраняване на нов документ
Създаване на резервно копие на документ
Преобразуване на документ към актуален формат
Работа с документ
Отваряне на документ
Прикрепяне на документ към таба Recent
Разпечатване на документ

2. Форматиране на документи.............21
Избиране на текст
Избор на текст с мишката
Промяна на шрифта
Запознаване с шрифтовете
Избор на шрифт
Промяна на размера на шрифта
Прилагане на ефекти към шрифт
Задаване на цвят на шрифта
Форматиране на параграфи
Подравняване на параграфи
Настройване на разредката
Създаване на списък с водещи символи
Създаване на номериран списък
Задаване на отстъп в началото на параграф
Форматиране
Прилагане на стил
Прилагане на текстови ефекти
Премахване на форматирането

3. Работа с графични обекти в Office 2016.............39
Работа с фигури
Вмъкване на линия
Вмъкване на други фигури
Вмъкване на изображения
Вмъкване на картинка
Да се запознаем с графичните обекти SmartArt
Вмъкване на графичен обект SmartArt
Вмъкване на WordArt
Форматиране и редактиране на графични обекти
Селектиране на графични обекти
Селектиране на графични обекти с „ласо
Оразмеряване на графичен обект
Преместване на графичен обект
Завъртане на графичен обект
Форматиране на графични обекти

4. Работа с текст в Word.............57
Основни техники за обработка на текст
Въвеждане и редактиране на текст
Въвеждане на текст с AutoCorrect
Вмъкване на символи
Вмъкване на символи чрез AutoCorrect
Задаване на табулации
Въвеждане на заглавия
Намиране и заместване на текст
Намиране на текст
Заместване на текст
Коректура
Управление на правописни и граматически грешки
Добавяне на хипервръзки
Вмъкване на хипервръзка

5. Оформление на страница и дизайн в Word.............77
Изграждане на таблици
Вмъкване на таблица
Избор на елементи на таблицата
Форматиране на таблица
Вмъкване на допълнителни редове
Вмъкване на допълнителни колони
Изтриване на елементи от таблицата
Работа с горни и долни колонтитули
Добавяне на горен колонтитул
Добавяне на долен колонтитул
Промяна на настройката на страница
Задаване на полета
Промяна на ориентацията на страница
Промяна на размера на хартията за печат
Добавяне на знак за край на страница
Работа с раздели
Добавяне на прекъсване на раздел
Визуализиране на текст в колони
Добавяне на бележки под линия и в края на документа
Вмъкване на бележка под линия или в края на документа

6. Въвеждане на данни в Excel.............103
Клетки и данни в работен лист
Работа с числа
Работа с текст
Работа с дати и часове
Въвеждане и редактиране на данни
Въвеждане на данни в клетка
Редактиране на данни в клетка
Работа с формули и функции
Създаване на формула
Разбиране на функции
Въвеждане на функция директно в клетка
Въвеждане на функция чрез Function Wizard
Създаване на таблица
Преобразуване на клетки към таблица
Избор на елементи от таблица
Форматиране на таблица
Добавяне на нови редове и колони
Изтриване на редове и колони
Подреждане на таблица
Филтриране на таблица

7. Получаване на максимума от диапазони.............127
Избор на диапазон
Избор на диапазон с мишка
Избор на диапазон чрез тъчскрийн
Работа с диапазони
Попълване на диапазон със специфична стойност
Попълване на диапазон със серия от стойности
Копиране на диапазон
Преместване на диапазон
Вмъкване на диапазон
Изтриване на диапазон
Работа с имена на диапазони
Дефиниране на име на диапазон
Форматиране на диапазон
Форматиране на данни
Форматиране на числа и дати
Управление на броя позиции след десетичната точка
Оразмеряване на колони
Оразмеряване на редове
Добавяне на рамки
Задаване на многоредов текст в клетка

8. Визуализиране на данни на Excel чрез диаграми.............149
Създаване на диаграма
Създаване на вградена диаграма
Създаване на диаграма в отделен лист
Работа с диаграми
Запознаване с типовете диаграми в Excel
Промяна на типа на диаграмата
Преместване на диаграма
Оразмеряване на диаграма
Промяна на оформлението и стила на диаграма
Работа с елементите на диаграма
Избиране на елемент на диаграма
Форматиране на елементи на диаграма
Добавяне на заглавия
Добавяне на легенда към диаграма
Добавяне на етикети към маркерите за данни

9. Изграждане на презентация в PowerPoint.............165
Добавяне на слайд към презентация
Запознаване с оформлението на слайдове
Вмъкване на нов слайд
Дублиране на слайд
Добавяне на данни към слайд
Добавяне на текст
Създаване на неподреден списък
Добавяне на видео
Добавяне на диаграма
Добавяне на таблица
Работа със слайдове
Маркиране на слайд
Подредба на слайдове
Промяна на оформлението на слайд
Скриване на слайд
Добавяне на бележки към слайд
Запознаване с характеристиката Slide Master
Работа с Slide Master

10. Работа със слайдшоу в PowerPoint.............185
Задаване на анимации в слайд
Основни принципи за анимации
Задаване на преход към слайд
Анимиране на обекти в слайд
Добавяне на анимация
Подготовка на слайдшоу
Определяне на времетраенето на слайд
Запис на гласово изложение
Запис на гласово изложение към слайд
Запис на гласово изложение за цялата презентация
Настройка на множество версии на слайдшоу
Създаване на потребителско слайдшоу
Изпълнение на слайдшоу
Стартиране на слайдшоу
Придвижване в слайдшоу
Настройка на автоматично слайдшоу

11. Изпращане и получаване на имейл съобщения в Outlook.............207
Настройка на имейл акаунт
Автоматично добавяне на акаунт
Ръчно добавяне на акаунт
Съставяне и изпращане на ново съобщение
Съставяне на съобщение
Използване на списъка с контакти за избор на получатели
Прикачване на файл към съобщение
Четене и работа с входяща поща
Получаване и четене на съобщения
Отговор на съобщение
Препращане на съобщение
Съхраняване на прикачен файл
Преместване на съобщение
Изтриване на съобщение

12. Създаване на план чрез Calendar на Outlook.............225
Употреба на папката Calendar
Превключване към папката Calendar
Придвижване към дата
Промяна на изгледа в Calendar
Настройка на събития
Създаване на нова среща
Употреба на AutoDate
Създаване на повтаряща се среща
Срещи или целодневни събития
Настройка на целодневно събитие
Запознаване с поканите за заседание
Създаване на покана за заседание

13. Поддържане на връзка с контакти в Outlook.............241
Преглед на папката Contacts
Преминаване към папката Contacts
Кратък преглед на изгледите в папката Contacts
Добавяне на нов контакт
Създаване на нов контакт
Преглед на полетата за данни на контакти в Outlook
Добавяне на контакт по фирмени данни
Създаване на контакт от имейл съобщение
Импортиране на контакти
Импортиране на данни за контакт
Работа с контакти
Редактиране на данните за контакт
Добавяне на снимка към контакт
Изпращане на имейл към контакт
Изпращане на покана за заседание към контакт
Преглед на адреса на контакт върху карта
Разпечатване на адреса на контакт върху етикет или плик за писма

14. Изграждане на бележник в OneNote.............261
Работа с раздели
Вмъкване на нов раздел
Преименуване на раздел
Цветово кодиране на раздел
Работа със страници
Вмъкване на нова страница
Вмъкване на нова страница от шаблон
Въвеждане на текст в страница
Работа с контейнери на страница
Изграждане на таблица в OneNote
Вмъкване на таблица
Работа с маркери
Маркиране на елемент
Изграждане на списъци
Създаване на списък със задачи

15. Извличане на максимума от OneNote.............277
Работа с бележници
Създаване на нов бележник
Превключване между бележници
Настройване на свойствата на бележник
Добавяне на данни към страница
Вмъкване на дата и час
Добавяне на линк към уеб страница
Добавяне на линк към локация в OneNote
Вмъкване на файл с електронна таблица
Вмъкване на празна електронна таблица
Прикачване на файл
Добавяне на анотации
Добавяне на ръкописен текст
Подчертаване на текст
Преобразуване на анотация към наборен текст
Изтриване на анотация

16. Запознаване с основите на Access.............293
Запознаване с базите данни на Access
Създаване на база данни
Създаване на база данни
Изграждане на таблици и работа с тях
Проектиране на таблица
Запознаване с типовете данни в Access
Създаване на таблица
Въвеждане на данни
Сортиране на данни в таблица
Филтриране на данни в таблица
Заявки към данни в Access
Проектиране на обикновена заявка
Разбиране на критериите за заявки
Въвеждане на критерии за заявка
Създаване на формуляри
Създаване на основен формуляр
Придвижване в полета на формуляр и в записи
Работа с Form Wizard
Създаване на отчети
Създаване на основен отчет
Работа с Report Wizard

17. Персонализиране на приложенията в Office 2016.............321
Работа с опциите на приложения
Работа с диалоговия прозорец Options
Промяна на потребителското ви име и инициали
Пропускане на началния екран
Персонализиране на интерфейса
Закрепяне на основната лента
Скриване на основната лента
Персонализиране на основната лента
Промяна на позицията на лентата с инструменти за бърз достъп
Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп
Задаване на фон в Office

18. Сътрудничество с други хора.............335
Сътрудничество в Word чрез коментари и промени
Въвеждане на коментари в документа на Word
Редактиране на коментар
Изтриване на коментар
Проследяване на промени в документ на Word
Управление на визуализицията на коментари и промени8
Управление на визуализацията на маркировка
Навигация в коментари и промени
Приемане и отхвърляне на коментари и промени
Сътрудничество в Excel чрез коментари и промени
Добавяне на коментар към клетка
Преглед на коментарите в работна книга
Проследяване на промените в работен лист
Приемане и отхвърляне на промени в работна книга
Споделяне на работна книга в Excel с други потребители
Визуализиране и премахване на рецензенти
Разрешаване на конфликти при споделяне
Споделяне на документ онлайн
Съхраняване на документ в OneDrive
Изпращане на покана за споделяне на документ в OneDrive
Копиране на линк за споделяне на документ в OneDrive

Приложение А: Преглед на функциите в Excel.............359
Финансови функции
Функции за дата и час
Математически и тригонометрични функции
Статистически функции
Функции за търсене и препращане
Функции за бази данни
Текстови функции
Логически функции
Информационни функции
Функции за инженерни изчисления
Функции за куб
Функции за обратна съвместимост
Мрежови функции

Индекс.............385
Пол МакФедрис е писател на техническа литература и експерт по Excel. Пол работи в областта на компютърната литература от 1991 година, като до момента е написал повече от 85 книги, от които са продадени над 4 милиона копия по целия свят. Някои от последните му книги са My Office 2016, Windows 10 In Depth (заедно с Бриан Кнител) и PCs for Grownups на издателство Que Publishing, както и книгата Windows 7 Unleashed на издателство Sams Publishing. Освен това Пол е собственик на уеб сайта Word Spy (www.wordspy.com), посветен на проучването на нови думи и фрази, които навлизат в английския език. (Самият Пол нарича този процес лексикален шпионаж). Можете да научите повече за Пол от личния му уеб сайт www.mcfedries.com и да го последвате в Twitter на twitter.com/wordspy.