Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Анализ на бизнес данни с Excel

Редовна цена: 24,95 лв.

Специална цена: 19,96 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

Анализ на бизнес данни с Excel

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Днес повечето потребители на Excel не са запознати с цялата му функционалност и затова е истинско предизвикателство да разберете какво можете да постигнете с многобройните характеристики на Excel и най-вече как можете да ги комбинирате, за да улесните работата си. Повечето от главите в тази книга започват с поставянето на някаква бизнес задача или въпрос и след това показват как можете да използвате Excel в съответната ситуация. Някои от тях съдържат изцяло изградени приложения, които можете да използвате направо или да промените според желанията си. Всяко решение показва на читателя в най-общи линии как може да се справи с проблема. В почти всеки случай Excel предлага няколко начина за извършване на дадена операция, ето защо в разгледаните решения са предоставени повече от един варианта. Използвайки друг подход, можете да създадете приложение, което е аналогично по действие на показаните в тази книга. В ръцете си не държите ръководство и тук няма да откриете всички налични функции на Excel. Целта на книгата е да покаже на читателите какво може да бъде създадено и да обясни поне един начин за получаване на желаните резултати. ко вече се чувствате комфортно при работа с Excel и сте любопитни да разберете как работят някои по-сложни характеристики, тази книга е точно за вас. Как е структурирана книгата? В началото на книгата е обърнато внимание на някои основни инструменти и след това акцентът е преместен върху по-специфични проблемни области. Глава 1, Excel и статистиката Разглежда понятията средна стойност, тенденция, корелация, различни типове разпределения и формулите към масиви. Глава 2, Обобщени таблици и решаване на задачи Описва основите на обобщените таблици и начините за промяна на данни, с които можете да подобрите работата си. Глава 3, Прогноза на работен процес Разглежда процеса на разработване на приложения, организацията на работните листове и техниките за прогнозиране. Тази глава съдържа приложение, което прогнозира един типичен център за услуги. Глава 4, Моделиране Разглежда регресията, дефинирането на задачи, анализ, конструирането на модел и интерпретацията на резултатите. Глава 5, Измерване на качеството Разглежда управлението на статистически процеси, X и Y диаграми, дизайн на приложения. В главата е описано приложение, което използва управлението на статистически процеси, за да измери качеството по време на работа. Глава 6, Наблюдение на сложна система Разглежда изискванията към данните, статистическите техники и логиката, дизайна на приложението и организацията. В главата е поместено приложение, което използва регресията, за да наблюдава връзката между метриките в сложен бизнес процес. Глава 7, Подреждане в опашки Прилага форматиране, VBA и логика в приложение, което измерва производителността на служителите в една система с изчакване. Глава 8, Представяне на потребителска система с чакане Продължава дискусията за опашките, като разглежда друго приложение, в което акцентът пада върху статуса на отделните опашки. Глава 9, Оптимизиране Обяснява как да използвате Goal Seek и Solver за разрешаване на различни типове задачи. Глава 10, Импортиране на данни Разглежда импортирането на текстови файлове, бази данни и XML. Глава 11, Проблемът с данните Разглежда общи проблеми с датите, числовата информация, работата с данни под формата на отчети и проблеми с равнозначността. Глава 12, Техники за ефективна визуализация Разглежда дизайна на визуализацията, цветовите комбинации, сложните презентации и визуалните ограничения. Всички приложения от настоящата книга можете да намерите на адрес http://www.oreilly.com/catalog/analyzingbdwe. Вероятно ще пожелаете да ги изтеглите и да работите с тях, докато четете книгата. Освен това можете да ги персонализирате, за да анализирате собствените си данни.
Съдържание
Предговор ............................................................................................................................vii
1. Excel и статистиката ............................................................................................1
Формули към масиви 1
Индиректна адресация на клетки 4
Статистически функции 6
2. Обобщени таблици и решаване на задачи .................................. 24
Основи на обобщените таблици 25
Промяна на данните 39
Опции на обобщените таблици 43
3. Прогноза на работен процес .................................................................... 43
Процедурата 46
Изграждане на приложение 54
4. Моделиране ............................................................................................................75
Регресия 75
Дефиниране на задачата 79
Подобряване на метриките 83
Анализ 86
Изграждане на модела 91
Анализ на резултатите 95
Тестване на нелинейни връзки 98
5. Измерване на качеството ..........................................................................101
Управление на статистически процес 102
Стартиране на приложението 104
Проектиране на приложението 106
Персонализиране на приложението 117
6. Наблюдение на сложна система .........................................................121
Приложението 122
Данните 124
Настройките 125
Листът Workarea 128
Макрос 140
7. Подреждане в опашка .................................................................................145
Данните 146
Приложението 147
Логиката 150
8. Представяне на потребителска система с чакане ................169
Приложението 169
Данните 174
Логиката 175
VBA 178
Разширяване на приложението 183
9. Оптимизиране......................................................................................................184
Goal Seek 184
Solver 194
10. Импортиране на данни................................................................................. 211
Текстови файлове 211
Бази данни 218
XML 225
11. Проблемът с данните.................................................................................... 232
Числа 232
Дати 236
Отчети 237
Равнозначност 242
12. Техники за ефективна визуализация ............................................. 246
Уважавайте информацията и публиката си 246
Големите работни листове 247
Диаграмите 247
Изображения и други обекти 250
Сложност 253
Повтарящи се елементи 253
Наситеност на информацията 254
Акценти и фокус 256
Индекс.................................................................................................................................... 261
Джералд Найт има приблизително тридесетгодишен опит в компютърната индустрия като разработчик, учител и консултант. Повече от 20 години той е бил ръководител на проект и системен архитект в областта на системите за обработка на изображения и управление на доходите във FedEx. Той е специализирал в разработването на Excel през последните 10 години. Вече пенсиониран, Джералд дава консултации и понякога пише в Мемфис, Тенеси.