Пропуснете до основното съдържание »

Вашата кошница е празна

Excel 2003 Вашият треньор + CD

Редовна цена: 18,95 лв.

Специална цена: 15,16 лв.

Наличност: На склад

Бъдете първи - добавете мнение

cover-excel03pt

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Продуктите на Microsoft се използват във всеки съвременен офис. С помощта на издателство O’Reilly ние ви предоставяме книга, която ще задоволи и най-претенциозните читатели, желаещи сами да се обучават и да покажат натрупаните знания в действие. Тези, които познават книгите на O’Reilly, сигурно са изненадани да видят книги за начинаещи. Не по-малко бяхме изненадани и ние в издателството, но решихме, че си заслужава да работим не само за професионалисти, но и за всички, които искат да повишат компютърната си грамотност. Книгата е от поредицата „Вашият треньор" и е написана от най-добрите преподаватели. Резултат е от лабораторни изследвания, показващи най-добрия подход за поднасянето на нова информация и запаметяването й. Книгата е изградена чрез строга последователност при натрупването на знания, като за целта всяка глава е разделена на уроци. След всеки урок читателят ще намери кратък преговор на разгледания материал, а след всяка глава – обобщение на разгледаната тема. Преди преминаване към нов материал е дадена възможност за самооценка на придобитите в съответната глава знания чрез тест. А за самостоятелна работа и упражняване на уменията в края на всяка глава е предложена домашна работа. Книгата „Excel 2003 Вашият треньор" е за всеки, който не иска да изостава в нашето съвремие. За начинаещите е самоучител, а за по-напредналите – един чудесен справочник. А ние сме сигурни, че дори и напредналите имат какво да научат.
Въведение
Глава 1 Основи на Excel
Урок 1.1 Стартиране на Excel
Урок 1.2 Какво е новото в Excel 2003
Урок 1.3 Запознаване с екрана на програмата Excel
Урок 1.4 Работа с менюта
Урок 1.5 Използване на ленти с инструменти и
създаване на нова работна книга
Урок 1.6 Задаване на параметри в диалогов прозорец
Урок 1.7 Бързи клавиши и контекстни менюта,
извикани с десния бутон на мишката
Урок 1.8 Отваряне на работна книга
Урок 1.9 Съхраняване на работна книга
Урок 1.10 Работа с показалеца на клетки
Урок 1.11 Навигация в работния лист
Урок 1.12 Въвеждане на етикети в работен лист
Урок 1.13 Въвеждане на стойности в работен лист и
маркиране на област от клетки
Урок 1.14 Изчисляване на сумарна стойност с AutoSum
Урок 1.15 Въвеждане на формули
Урок 1.16 Работа с AutoFill
Урок 1.17 Преглед и разпечатване на работен лист
Урок 1.18 Получаване на помощ
Урок 1.19 Промяна на Office Assistant
и работа с бутона “What’s This”
Урок 1.20 Затваряне на работна книга и излизане от Excel
Преглед на първа глава
Глава 2 Редактиране на работен лист
Урок 2.1 Въвеждане на дати и работа с AutoComplete
Урок 2.2 Редактиране, изчистване и заместване на съдържанието на клетки
Урок 2.3 Изрязване, копиране, вмъкване и преместване на клетки
Урок 2.4 Преместване и копиране на клетки посредством влачене и пускане
Урок 2.5 Събиране и вмъкване на повече от един елемент
Урок 2.6 Запознаване и работа с абсолютни и относителни препратки към клетки
Урок 2.7 Работа с командата Paste Special
Урок 2.8 Вмъкване и изтриване на клетки, редове и колони
Урок 2.9 Работа с Undo, Redo и Repeat
Урок 2.10 Проверка на правописа в работните листове
Урок 2.11 Откриване и заместване на информацията
Урок 2.12 Работа с разширените опции за разпечатване
Урок 2.13 Основно управление на файлове
Урок 2.14 Вмъкване на коментар към клетка
Урок 2.15 Запознаване със Smart Tags
Урок 2.16 Възстановяване на работна книга
Преглед на втора глава

Глава 3 Форматиране на работен лист
Урок 3.1 Форматиране на шрифтове чрез
лентата с инструменти Formatting
Урок 3.2 Форматиране на стойности
Урок 3.3 Настройка на височината на ред и широчината на колона
Урок 3.4 Подравняване на съдържанието в клетки
Урок 3.5 Добавяне на рамка към клетки
Урок 3.6 Прилагане на цветове и шарки към клетки
Урок 3.7 Работа с Format Painter
Урок 3.8 Работа с AutoFormat
Урок 3.9 Създаване на потребителски числов формат
Урок 3.10 Създаване, прилагане и промяна на стил
Урок 3.11 Форматиране на клетки посредством условно форматиране
Урок 3.12 Сливане на клетки, ротация на текст
и работа с AutoFit
Урок 3.13 Откриване и заместване на форматиране
Преглед на трета глава

Глава 4 Създаване и употреба на диаграми
Урок 4.1 Създаване на диаграма
Урок 4.2 Преместване и оразмеряване на диаграма
Урок 4.3 Форматиране и редактиране на обекти от диаграма
Урок 4.4 Промяна на изходните данни за една диаграма
Урок 4.5 Промяна на типа на диаграма и работа с кръгова диаграма
Урок 4.6 Добавяне на заглавия, линии от мрежа и таблици с данни
Урок 4.7 Форматиране на серии данни и осите на диаграма
Урок 4.8 Добавяне на анотация към диаграма
Урок 4.9 Работа с 3-D диаграми
Урок 4.10 Избор и съхраняване на потребителска диаграма
Урок 4.11 Употреба на запълващи ефекти
Преглед на четвърта глава

Глава 5 Управление на работни книги
Урок 5.1 Преминаване между различни листове
от една работна книга
Урок 5.2 Вмъкване и изтриване на работни листове
Урок 5.3 Преименуване и преместване
на работни листове
Урок 5.4 Работа с няколко работни книги и прозорци
Урок 5.5 Разделяне и замразяване на прозорец
Урок 5.6 Препратки към външни данни
Урок 5.7 Създаване на горен и долен колонтитул
и номериране на страници
Урок 5.8 Задаване на област за разпечатване
и управление на края на страниците
Урок 5.9 Настройка на полетата и ориентация на страници
Урок 5.10 Добавяне на заглавие и линии
от мрежа при разпечатване
Урок 5.11 Промяна на размера на хартията и мащаба на разпечатване
Урок 5.12 Защита на работен лист
Урок 5.13 Скриване на колони, редове и листове
Урок 5.14 Преглед на работен лист и
непосредствено сравнение на работни книги
Урок 5.15 Съхранение на потребителски изглед
Урок 5.16 Работа с шаблони
Урок 5.17 Обединяване на работни листове
Преглед на пета глава

Глава 6 Още функции и формули
Урок 6.1 Формули, съдържащи няколко
оператора и области от клетки
Урок 6.2 Работа с характеристиката Insert Function
Урок 6.3 Създаване и употреба на именувани области
Урок 6.4 Маркиране на несъседни области
и работа с AutoCalculate
Урок 6.5 Работа с функцията IF за създаване на условни формули
Урок 6.6 Работа с функцията PMT
Урок 6.7 Визуализация и разпечатване на формули
Урок 6.8 Поправяне на грешки във формули
Математически функции
Финансови функции
Функции за дати и часове
Статистически функции
Функции, свързани с бази данни
Преглед на шеста глава

Глава 7 Работа със списъци
Урок 7.1 Създаване на списък
Урок 7.2 Работа със списъци и употреба на ред Total
Урок 7.3 Добавяне на записи посредством диалоговия прозорец Data Form
и чрез реда Insert
Урок 7.4 Откриване на записи
Урок 7.5 Изтриване на записи
Урок 7.6 Сортиране на списък
Урок 7.7 Филтриране на списък с AutoFilter
Урок 7.8 Създаване на потребителски автоматичен филтър
Урок 7.9 Филтриране на списък с помощта на филтър
Урок 7.10 Копиране на филтрирани записи
Урок 7.11 Работа с проверка на валидността
Преглед на седма глава

Глава 8 Автоматизиране на задачи с помощта на макроси
Урок 8.1 Записване на макрос
Урок 8.2 Стартиране на макрос и присвояване на бърз клавиш към макрос
Урок 8.3 Добавяне на макрос към лентата с инструменти
Урок 8.4 Редактиране кода на макрос на Visual Basic
Урок 8.5 Вмъкване на код в съществуващ макрос
Урок 8.6 Деклариране на променливи и добавяне на коментар към VBA код
Урок 8.7 Получаване на потребителски входни данни
Урок 8.8 Използване на конструкцията If...Then...Else
Преглед на осма глава

Глава 9 Работа с други програми
Урок 9.1 Вмъкване на работен лист на Excel в документ на Word
Урок 9.2 Промяна на вмъкнат работен лист
Урок 9.3 Свързване на диаграма
на Excel с документ на Word
Урок 9.4 Вмъкване на графика в работен лист

Урок 9.5 Отваряне и съхраняване на файлове в различни формати
Преглед на девета глава

Глава 10 Приложение на Excel в Интернет
Урок 10.1 Добавяне и използване на хипервръзки
Урок 10.2 Лента на хипервръзки и работа с лентата с инструменти Wеb
Урок 10.3 Съхраняване на работна книга
като неинтерактивна уеб страница
Урок 10.4 Съхраняване на работна книга
като интерактивна уеб страница
Урок 10.5 Импортиране и експортиране на източници на данни
Урок 10.6 Опресняване на изходни данни
и настройка на техните свойства
Урок 10.7 Създаване на нова уеб заявка
Преглед на десета глава

Глава 11 Анализ на данни и обобщени таблици
Урок 11.1 Създаване на обобщена таблица
Урок 11.2 Определяне на данни за PivotTable анализ
Урок 11.3 Промяна на изчислението, извършвано от PivotTable
Урок 11.4 Избор на данните, които се появяват
в обобщената таблица
Урок 11.5 Групиране на дати в обобщена таблица
Урок 11.6 Актуализиране на обобщена таблица
Урок 11.7 Форматиране на обобщена таблица и създаване на диаграма от нея
Урок 11.8 Създаване на междинни суми
Урок 11.9 Използване на функции, свързани с бази данни
Урок 11.10 Използване на функции за търсене в списък
Урок 11.11 Групиране и структуриране на работен лист
Преглед на единадесета глава

Глава 12 Анализ “Какво – Ако”
Урок 12.1 Дефиниране на сценарий
Урок 12.2 Създаване на обобщаващ отчет за сценарий
Урок 12.3 Използване на таблици с един или два входа за данни
Урок 12.4 Работа с Goal Seek
Урок 12.5 Работа със Solver
Преглед на дванадесета глава

Глава 13 Теми за напреднали
Урок 13.1 Скриване, визуализиране и
преместване на ленти с инструменти
Урок 13.2 Определяне на данни за PivotTable анализ
Урок 13.3 Изпращане на факс
Урок 13.4 Създаване на потребителски AutoFill списък
Урок 13.5 Промяна на опциите на Excel
Урок 13.6 Защита на работна книга чрез парола
Урок 13.7 Свойства на файлове и откриване на файлове
Урок 13.8 Споделяне на работна книга
и проследяване на промени
Урок 13.9 Сливане и преглед на споделена работна книга
Урок 13.10 Работа с Detect and Repair
Преглед на тринадесета глава

Индекс
Колектив на O'Reilly, състоящ се от най-добрите преподаватели и лектори на Microsoft Office.